BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubowik Anna
Tytuł
Zwolnienia grupowe a prawo pracowników do ponownego zatrudnienia - nowe tendencje w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Collective Redundancies and Workers Employment Privilege - New Judgments of Supreme Court
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2008, nr 10, s. 24-29
Słowa kluczowe
Zwolnienia grupowe, Zatrudnienie, Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Collective dismissal, Employment, Supreme Court jurisdiction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prawo pracowników zwolnionych w ramach zwolnień grupowych do ponownego zatrudnienia stanowi szczególny przywilej uzasadniony okolicznościami rozwiązania stosunku pracy. Z perspektywy pracodawcy uprawnienie to jest ograniczeniem zasady wolności pracy. Przesłanki realizacji omawianego uprawnienia nie zostały przez ustawodawcę określone w sposób precyzyjny. Wątpliwości powstają m.in. w kwestii możliwości zgłoszenia przez byłego pracownika zamiaru powrotu już po zatrudnieniu innego pracownika w tej samej grupie zawodowej, możliwości uznania żądania przywrócenia do pracy za zgłoszenie zamiaru powrotu czy też rozumienia pojęcia grupa zawodowa. W tym stanie prawnym szczególna rola w wyjaśnianiu tych wątpliwości przypada Sądowi Najwyższemu. (abstrakt oryginalny)

The present regulation of collective redundancies is introduced by the act of March 13th, 2003. One of the means of mitigating the consequences collective redundancies provided by this law is an employer's duty to employ a worker affected by dismissal. According to art. 9 of this act the dismissed workers have employment privilege, which is not simple re-engagement. Employer has a legal duty to employ a worker, who expresses his will to return during one year since dissolution of employment contract. Basic condition of this privilege is - an employer starts to engage new employees belonging to the same vocational group. It would seem the concise regulation of employment privilege should not cause any problems. In a fact it induces many doubts and practical problems. These issues appear in judgments of Supreme Court. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Antczak, Ponowne zatrudnienie pracowników zwolnionych z przyczyn ekonomicznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2000, nr 5, s. 34.
  2. M. Gersdorf, Glosa do uchwały z 22 II 1994 r., I PZP 2/94, "Praca i Zabezpie czenie Społeczne" 1995, nr 2, s. 68.
  3. M. Gersdorf, Zawarcie umowy pracę, Warszawa 1985, s. 53-56.
  4. M. Gersdorf , "Praca i Za bezpieczenie Społeczne" 1995, nr 2, s. 67-70.
  5. J. Iwulski, K. Jaśkowski, Zwolnienia grupowe. Praktyczny komentarz, Warszawa 1995, s. 170.
  6. "Monitor Prawa Pracy" 2006, nr 7, s. 380.
  7. Ł. Pisarczyk (w:) M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk, Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, Warszawa 2005, s. 153.
  8. G. Spytek-Bandurska, Zwolnienia grupowe z perspektywy rynku pracy. Aspekty prawne i społeczne, Warszawa 2003, s. 155.
  9. J. Stelina (w:) K. Jaśkowski, E. Maniewska, J. Stelina, Zwolnienia grupowe. Komentarz, Warszawa 2004, s. 132- -133.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu