BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grudzewski Wiesław M., Hejduk Irena K., Siudak Dariusz
Tytuł
Teoria migracji wartości przedsiębiorstw w naukach ekonomicznych
Theory of enterprise value migration in economic sciences
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 11, s. 5-12, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Mierniki wartości przedsiębiorstwa, Migracja wartości
Enterprise value, Value Based Management (VBM), Enterprise value measures, Value migration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę miejsca teorii migracji wartości przedsiębiorstw w ramach nauk ekonomicznych. W zależności od spojrzenia zagadnienie to można rozpatrywać w dwóch dyscyplinach naukowych: ekonomii oraz nauk o zarządzaniu. Niewątpliwie natura przepływu wartości przedsiębiorstw wymaga wieloaspektowej analizy, czemu sprzyja komplementarność obu dyscyplin naukowych. (abstrakt oryginalny)

Issues concerning the position of the theory of enterprise value migration in the economic sciences are discussed in the article. Depending on a perspective, the problem of migrating value might be examined by two scientific disciplines: economics and management. Undoubtedly, the nature of enterprise value flow requires a multifaceted analysis, which is supported by the complementary character of these disciplines. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Adamiecki, Uwagi do definicji organizacji, [w:] K. Adamiecki, O nauce organizacji. Wybór pism, PWE, Warszawa 1985.& 2. R. E. S. Boulton, B. D. Libert, S. M. Samek, Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, Wig Press, Warszawa 2001.& 3. S. Claessens, D. Klingebiel, S. Schmukler, Explaining the Migration of Stocks from Exchanges in Emerging Economies to International Centers, Working Paper No. 168, Stanford University, Stanford, June 2003.
 2. S. Flejterski, Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007.
 3. M. Gorynia, Przedsiębiorstwo jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych - aspekty metodologiczne, [w:] M. Sławińska (red. nauk.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006.
 4. M. Gorynia, Związki między ekonomią a naukami o zarządzaniu, [w:] M. Sławińska, H. Witczak (red. nauk.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa 2008.
 5. W. Grudzewski, l. K. Hejduk, Restrukturyzacja firmy jako kierunek wzrostu jej wartości, [w:] A. Herman, A. Szablewski, Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 6. A. Herman, A. Szablewski (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 7. A. Herman, Przedsiębiorstwo w kapitalizmie giełdowym, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2(3), kwiecień-czerwiec 2007, s. 31-38.
 8. N. J. Knight, Value Based Management, McGraw-Hill, New York 1997.
 9. M. Siudak, Analiza migracji wartości w Polsce, [w:] R. Knosala (red.), materiały konferencyjne: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, WNT, Warszawa 2000, s. 170-179.
 10. M. Siudak, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 11. A. J. Slywotzky, D. J. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku. Strategiczne modele działalności, PWE, Warszawa 2000.
 12. A. J. Slywotzky, R. Wise, K. Weber, Od zastoju do rozwoju. Strategie trwałego wzrostu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 13. A. J. Slywotzky, The Art of Profitability, Warner Business Books, New York-Boston 2003.
 14. A. J. Slywotzky, Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1996.
 15. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1,2, PWN, Warszawa 2007.
 16. H. Steinmann, G. Schreyögg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu