BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doliński Dominik
Tytuł
Formy teleedukacji
Forms of TV/Video education
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 11, s. 31-38, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Telematyka, Telekomunikacja, Zdalne nauczanie
Telematics, Telecommunication, e-learning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zdefiniowano pojęcie „teleedukacja", określono jej rolę i miejsce we współczesnym świecie. Sprecyzowano kierunki działania społeczeństwa informacyjnego, wykorzystującego innowacyjne narzędzia e-learningu i teleedukacji. Omówiono model wyceny kapitału ludzkiego i wskazano uczelnie wyższe w Polsce, w których model ten jest stosowany.(abstrakt oryginalny)

The concept of TV/Video education, its role and place in the contemporary world are defined in the article. The author describes directions of activities of information society applying innovative tools of e-learning and TV education. The model of human resources capital evaluation is discussed, Polish Universities employing such model are indicated in the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Galwas, Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa 2002.
 2. M. Goliński, Społeczeństwo informacyjne - problemy definicyjne i problemy pomiaru, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2001, s.62.
 3. W. M. Grudzewski, l. Hajduk, Wykorzystanie unikalnych cech technologii informacyjnych, [w:] Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002.
 4. W. M. Grudzewski, l. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Przykłady zarządzania zaufaniem w organizacjach wirtualnych, [w:] Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 5. Informatics for Secondary Education, A Curriculum for Schools, UNESCO, Paris 1994.
 6. D. Jarosz, M. Zimnicki, Mobilny Internet, Magazyn Internet - sierpień 2003, http://www.mi.com.pl/artykul.php?id=334.
 7. S. Juszczyk, Komunikacja człowieka z mediami, Katowice 1998, s. 125.
 8. . M. Kąkolewicz, Komputery w szkole... i co dalej?, Edukacja Medialna 2002, nr 1, s. 38. ).
 9. L. Kiełtyka, Komunikacja w zarządzaniu - techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Agencja Wydawnicza PLACET 2002.
 10. M. Lebiecki, Co to jest Nowa Ekonomia?, Modern marketing - magazyn innowacji marketingowych, http://www.modernmarketing.pl/index. php?pg=ene. 11. E. Okoń-Horodyńska, A. Streżyńska, D. Wieczorek, Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej - Biała Księga, 2003 część II; Gdańsk-Warszawa 2003, s. 27-29.
 11. Z. Osiński, Możliwości jakie stwarzają platformy e-learning w edukacji szkolnej, Materiały z V Ogólnopolskiego Forum Koordynatorów Technologii Informacyjnej, Mielec 2003.
 12. Rada Ministrów, Polska 2025- długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Warszawa, 26 lipca 2000 r.
 13. K. Rybińska, Wybrane działania wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego, tekst uchwały Rady Ministrów z 14 lipca 2000 r.
 14. W. F. Slater, ///. Chicago Chapter of the Internet Society, wrzesień 2002 r. 16. R. Tadeusiewicz, Społeczność Internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, s. 195.
 15. K. Wach, Internet jako środek promocji oraz element konkurencyjności firm w dobie globalizacji, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref5_full.html.
 16. K. Wenta (red.), Edukacja humanistyczna i komputery, Edukacja Medialna, Toruń 2002, s. 164-170.
 17. Z. Wiśniewski, E. Dolny, M. Maksym, J. Meller, Polityka rynku pracy wobec integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo IPiSS, z. 7, Warszawa 2002, s. 74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu