BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobolewski Henryk
Tytuł
Uwarunkowania powszechnej prywatyzacji w procesie przekształceń własnościowych
Circumstances of the Common Privatization in the Privatization Process
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 451-462, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Uwarunkowania transformacji gospodarki, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Przekształcenia własnościowe, Prywatyzacja
Determinant of economic transformation, Privatisation of state owned enterprises, Ownership transformations, Privatisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zbadano i oceniono czy ścieżka powszechnej prywatyzacji miała istotny wpływ na tempo przekształceń własnościowych w Polsce i czy doprowadziła do powstania dużej grupy społecznej mającej znaczne udziały w prywatyzowanych przedsiębiorstwach państwowych. Analiza dotyczy uchwycenia realnej wartości wzbogacenia się społeczeństwa poprzez prywatyzację powszechną.

Research has proved that years 1996-1997 have become a symbol of privatization, in which the private sector gained advantage over the state sector in basic economic indexes. A crucial negative phenomenon of political transformation, as the research indicates, was sudden growth of unemployment, although not necessarily it was only a result of privatization process, as well as lack of common interest of society in this process. Also common privatization, which from economic point of view was the least effective way, didn't contribute to general enfranchisement of society. Taking efficiency of individual privatization forms in privatization process into consideration, definitely the highest efficiency showed capital privatized companies and employee companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Gołata, (2004), Estymacja pośrednia bezrobocia na lokalnym rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
  2. Gorynia M., (1998), Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  3. Gorynia M., (1999), Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, "Ekonomista", nr 4.
  4. Otta W.J., (1994), Od gospodarki administrowanej do rynkowej. "Gospodarka Narodowa", nr 1.
  5. Sudol S., (1996), Podsumowanie i wnioski ogólne wynikające z empirycznego badania przedsiębiorstw w okresie transformacji (1990 -1995), w: Proces transformacji rynkowej przedsiębiorstw ( w świetle badań empirycznych), pod kierunkiem naukowym S.Sudola i przy współpracy W. Kraszewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
  6. Sudoł S., (2002) Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
  7. Wilczyński W., (1994), Transformacja gospodarki polskiej po pięciu latach - 1989 - 1994, Ruch Prawniczy, "Ekonomiczny i Socjologiczny", Zeszyt nr 3.
  8. Wojtyna A., (1997), Strategia gospodarcza a ekonomia polityczna reform, w: Dynamika transformacji polskiej gospodarki, praca zbiorowa pod red. naukową M. Belki i W. Trzeciakowskiego, POLTEXT, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu