BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączyńska Elżbieta
Tytuł
Predykcja bankructwa przedsiębiorstw
Bankruptcy Prediction
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 303-315, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Analiza dyskryminacyjna, Estymacja, System wczesnego ostrzegania, Upadłość przedsiębiorstwa
Discriminant analysis, Estimation, Early warning system, Enterprise bankruptcy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano modele wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej bazujące na statystycznej analizie dyskryminacyjnej. Przedstawiono badania nad modelami dyskryminacyjnymi w Polsce, w których wykorzystana została baza danych INE PAN. Modele te umożliwiają wczesną identyfikację zagrożeń w działalności gospodarczej, w tym identyfikację zagrożenia upadłością przedsiębiorstw.

In order to construct discriminant models, 45 ratios that measured among others the subjects' growth dynamics, profitability, indebtedness, liquidity and performance have been selected. At the final selection of ratios it was their statistical characteristics that reflected their discriminant abilities that played the most important role. Those discriminant abilities are particularly useful in accurate classification of companies into the distressed and non-distressed ones. In tire process of the initial assessment of classification abilities of the chosen ratios the most important role was played by the ratio of the agreed remoteness of sets, the accuracy classification ratio of one-factor discriminant functions and the Lambda Wilk's ratio. The estimates made have resulted in the creation of seven models that due to their characteristics may be considered as satisfactory in performing the early warning functions against corporate failures. The seven estimated models based on a diverse number of ratios (from 4 to 12) widen the possibilities of applying this type of tools in practice. Due to this the selection of functions may be adjusted to tire specificity of companies and the range of data availability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman, E. (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy [w:] Journal of Finance, September
 2. Altman, E., P. Annan (2002), Defaults and Returns in die High Yield Bond-Market [w:] Journal of Applied Finance, Spring-Summer
 3. Analiza dyskryminacyjna to nie tylko model Altmana http://wwv.frackowiak.com.pl/pl/plus_24_01.php.
 4. Argenti, J.( 1976), Corporate Collapse - The Causes and the Symptoms, McGrawHill: Maidenhead, Berks.
 5. Dillen W.R. Goldstein M. (1984), Multivariate Statistics - Methods and Applications, N.Y., Wiley
 6. Eisenbeis, R.A. (1977), Pitfalls in the Application of Discriminant Analysis in Business Finance and Economics [w:] Journal of Finance
 7. Fisher, R.A. (1936), The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems, Annals of Eugenics, vol. 7, t II, University College London, http://digital.library.adelaide.edu.au-coll-special-fisher
 8. Grice J.S,. Dugan M.T. (2001), The limitations of Bankruptcy Prediction Models: Some Cautions for the Researcher [w:] Review of Quantitative Finances and Accounting, nr 17
 9. Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 10. Insolvenzen in Europa 2003/2004, Creditreform, http://law.bepress.com/alea/14th/art32
 11. Kendall M. G., Buckłanda W. R. (1975), Słownik terminów statystycznych PWE
 12. Merton RC. (1974), On the Pricing of Corporatr Debt: Rysk structure if interest Rate [w:] Journal of Finances, nr 29
 13. Morris R.G. (1997), Early warning indicators of corporate failure: a critical review of previous research and further empirical evidences, Aldereshort, Brookfield
 14. Ohlson, J.A. (1980), Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy [w:] Journal of Accounting Research, spring
 15. Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw Diffin, Warszawa
 16. Mączyńska E. (red.) (2001). Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, Wyd. DiG , Warszawa
 17. Schwartz A. (2004), Normative Theory of Business Bankruptcy, Paper 32, Yale University, http://law.bepress.com/alea/14tli/art32
 18. Zagrożenie upadłością (red. E. Mączyńska, K. Kucinski), SGH, 2005
 19. Żmijewski, M. (1984), Methodological Issues Related to the Estimation of Finance Distress Prediction Models [w:] Journal of Accounting Research nr 24
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu