BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszko Piotr
Tytuł
Grupy zakupowe energii elektrycznej - uwarunkowania nadzoru korporacyjnego
Electricity Buying Groups - Corporate Governance Conditions
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 401-412, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Energia elektryczna, Ład korporacyjny, Konkurencja rynkowa
Electric power, Corporate governance, Market competition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Określono specyficzne uwarunkowania nadzoru korporacyjnego w odniesieniu do organizacji agregujących popyt na energię elektryczną. Zwrócono uwagę na fakt, iż organizacyjna integracja popytu może następować poprzez nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach grup zakupowych. Podjęto próbę identyfikacji narzędzi nadzoru, które mogłyby być akceptowane przez potencjalnych uczestników grup zakupowych.

Liberalisation of electricity market in Poland is spreading. It cause better activity of energy consumers. Load aggregation require from companies organizing buying process special solution of corporate governance. Paper present an attempt to choosing useful tools of corporate governance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Duraj A.(2002) Grupy interesów przedsiębiorstwa w koncepcji stakeholders, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 928.
 2. Jerzemowska M. (2002), Nadzór korporacyjny, PWE,
 3. Jeżak J.(2002), Wartość dla właścicieli jako kategoria integrująca proces zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 928.
 4. Keasey K. Wright M. (1993) Issues in Corporate Accountability and Governance, Accounting and Business Research No. 91a
 5. Lichtarski J. red. (1992) Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. PWE
 6. Terence A., Lewis E. (2001), Governance in the New Zealand electricity market: a law and economics perspective on enforcing obligations in market based on multilateral contract. Antitrust Bulletin, Fall 2001
 7. Goluchowski K. (2006), Rozliczenia grupowe nie wszystko uleczą. "Gazeta Prawna" nr 65/2006
 8. Davis A. (1999) A strategic Approach to Corporate Governance, Cover,
 9. Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P. (2002), Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka PWE,
 10. Gruszczyński M. (2005) Corporate governance and financial performance of companies in Poland, 59th International Atlantic Economic Conference, London, 9-13 March 2005.
 11. Skoczkowski T. (2003), Wpływ liberalizacji na politykę i stosowane środki zmierzające do zwiększenia efektywności wykorzystania energii. W: Strategia Elektroenergetyki w XXI wieku.
 12. Yoshimori M. (1998) Whose Company i sit? The Concept of the Corporation in Japan and West. W: de Wit R., Meyer R. Stratgy, Process, Content, Context. An International Perspective. International Thomson Business Press
 13. Zerka M. (2001) Mechanizmy rynkowe w elektroenergetyce - zagadnienia wybrane. Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii
 14. Lis K., Sterniczuk H. (2005) Nadzór korporacyjny. Oficyna ekonomiczna.
 15. Dzierżanowski M. Tamowicz P.(2002) Własność i kontrola polskich korporacji. Ewolucja struktur własnościowo-kontrolnych. Transformacja Gospodarki nr 10.
 16. Dzierżanowski M. Tamowicz P. (2001) Własność i kontrola polskich korporacji. Przegląd Organizacji nr 2
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu