BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksyk Piotr
Tytuł
Czy w gminie istnieje ryzyko walutowe?
Does the Municipality there is Currency Risk?
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 383-387, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Kontrakty forward, Kontrakty futures, Opcje, Kurs walutowy, Ryzyko walutowe
District, Forward contracts, Futures contracts, Options, Exchange rates, Currency risk
Abstrakt
Przedstawiono metody ograniczania negatywnych skutków zmian kursów walutowych w działalności gminy. Zwrócono uwagę na specyfikę finansowania gminy jaka wykształciła się po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zaproponowano zmiany w prawodawstwie pozwalające na zawierania kontraktów walutowych o charakterze zabezpieczającym.

A method of reducing the negative impact of currency changes in the activities of the municipality. Drew attention to the specifics of financing the municipalities would be developed after the accession of Poland to the European Union. The proposed amendments in the legislation to enter into foreign exchange contracts on a security.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Antkiewicz S., Polski rynek instrumentów pochodnych, Prawo Bankowe Nr 10 z 2001 r.
  2. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, Wydawnictwo AE Wrocław 1998
  3. Przybylska-Kapuścińska W., Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001.
  4. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Dz. U. 155 poz. 1044 z 1999 ze zmianami.
  5. Wierzbińska M., Ryzyko w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu