BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malinowska Urszula
Tytuł
Wpływ Międzynrodowych Standardów Rachunkowości na walory informacyjne sprawozdań finansowych
Influence of International Accounting Standards (IAS) on Information Value of Financial Statements
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 267-281, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Podejmowanie decyzji finansowych, Sprawozdanie finansowe, Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych
International Accounting Standards (IAS), Decision making of finance, Financial statements, Information function of financial statements
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zasady wyceny aktywów i pasywów, określanych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Analiza ich wpływu na jakość sprawozdań finansowych stanowi podstawię do oceny czy upowszechnienia praktyki stosowania MSR ułatwi podejmowanie decyzji inwestycyjnych, handlowych i kredytowych.

The aim of this elaboration is to show the analysis of the influence of International Accounting Standards (IAS) on the quality of financial statements. Existing standards give the corporation's management a lot of freedom in applying accounting policies. Therefore there is significant diversification of solutions being used in practice. In consequence the comparability of financial statements of various corporations is diminished. Fair Value is the leading concept of valuation of assets and liabilities. This model of valuation makes it possible for the book value of certain assets to be approximate to their market value. However sometimes, due to the fact that assumptions taken into consideration are chosen subjectively, results of such valuation may occur not reliable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Buk H. (2005), Znaczenie planowania przepływów środków pieniężnych dla poprawnego sporządzenia sprawozdania finansowego ex post, w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, praca zbiorowa pod redakcją J. Duraja, Wyd. UŁ, Łódź
 2. Gajewska-Jedwabny A. (2004), Relacje inwestorskie i raportowanie wartości, w: Wycena i zarządzanie wartością firmy, praca zbiorowa pod redakcją A.Szablewskiego i R.Tuzimka, Poltext, Warszawa
 3. Hasik W. (2005), Wartość godziwa a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, praca zbiorowa pod redakcją B. Micherdy, Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 4. Jajuga K, Jajuga T. (1996), Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa
 5. Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF7MSR (2005), praca zbiorowa pod redakcją A. Jarugi, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
 6. Lachowski W., Konieczny T. (2005), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w polskim prawie bilansowym. Dodatek specjalny do Monitora Rachunkowości i Finansów nr 2, Warszawa
 7. Malinowska U. (2001), Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa
 8. Mączyńska E. (2005), Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
 9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice (2005), praca zbiorowa pod redakcją A. Jarugi, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
 10. Swiderska G.K (2005), Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw po wstąpieniu Polski do UE, w: Przedsiębiorstwa i gospodarka po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod redakcją K. Kucińskiego, Materiały i Prace IFGN SGH, Tom XCI, Warszawa
 11. Wielgórska-Leszczyńska J. (2006), Wartość godziwa-jej stosowanie, ujawnianie i badanie, referat na Sympozjum Kolegium Zarządzania i Finansów SGH: W stronę teorii i praktyki zarządzania i finansów (maszynopis powielony)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu