BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicki Jarosław
Tytuł
Ekonomiczna wartość dodana jako narzędzie zarządzania w warunkach braku rozdziału funkcji zarządczych od właścicielskich
Economic Value Added as a Tool for Managing a Company Without the Separation of Ownership and Control
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 371-382, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Ekonomiczna wartość dodana, Narzędzia zarządzania
Enterprise management, Economic Value Added (EVA), Management tools
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano ekonomiczną wartość dodaną jako odpowiednie narzędzie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, w którym nie ma rozdziału funkcji zarządczych od właścicielskich. Wskazano na uniwersalność koncepcji zarządzania przez wartość, która odnosi się zarówno do dużych spółek giełdowych, jak i do mniejszych przedsiębiorstw.

The article refers to the issue of the usefulness of economic value added (EVA) as a tool for a firm, which is managed by its owner. This problem is connected with the concept of value based management (VBM), which is to be universally applied. The author analyses pros and cons of use of EVA in a firm without separation of ownership and control. The analysis shows, that economic value added isn't an appropriate tool, which could support managing that kind of enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. C. Biddle, R. M. Bowen, J. S. Wallace (1999), Evidence on EVA [w:] Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 12 No 2, Summer
 2. G. C. Biddle, R. M. Bowen, J. S. Wallace (1998), Does EVA beat earnings? Evidence on Associations with Stock Returns and Fimi Values [w:] Journal of Accounting and Economics, nr 24.
 3. A. Black, Ph. Wright, J. E. Bachman, J. Davies (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
 4. E. F. Brigham, L. C. Gapenski (2000), Zarządzanie finansami, t. 1, PWE Warszawa
 5. J. Burnham (1941), The Managerial Revolution, New York: John Day Company, Inc.
 6. B. Cegłowski (2005), Zarządzanie wartością z perspektywy małego i średniego przedsiębiorstwa - uwagi ogólne [w:] Urbańczyk E. (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa - teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 406, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 43, tom 1
 7. A. Cwynar, W. Cwynar (2000), Nowe tendencje w teorii i praktyce finansów - koncepcje EVA i MVA [w:] Rachunkowość 3
 8. A. Cwynar, W. Cwynar (1999), EVA i MVA - nowe spojrzenie na efektywność wykorzystania kapitału spółek [w:] Rynek Kapitałowy, styczeń
 9. A. Cwynar, W. Cwynar (2000), Praktyczne problemy aplikacji EVA na gruncie polskim, Uniwersytet Szczeciński - materiały, konferencje, nr 49
 10. W. Cwynar (2000), Ustalanie wartości zysku operacyjnego i kapitału zainwestowanego do celów kalkulacji EVA: podejście finansowe i operacyjne [w:] Controlling i Rachunkowość Zarządcza w firmie, nr 2 oraz nr 3
 11. A. Damodaran, Investment Valuation: Second Edition, manuscript, http://pages.stem.nyu.edu/~AD AMODAR/New_Home_Page/valn2ed/book.htm
 12. A. Duliniec (1998), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa
 13. A. Ehrbar (2000), EVA - strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Warszawa
 14. E. F. Fama, K. R. French (1992), The Cross-Section of Expected Stock Returns [w:] Journal of Finance, June
 15. P. Fernandez (2001), EVA, Economic Profit and Cash Value Added do not Measure Shareholder Value Creation, Working Paper, May 22, http//ssrn.papers.com.
 16. P. Fernandez (2001), Definition of shareholder value creation, SSRN Working Paper 2001. http://papers.ssrn.com
 17. P. Fernandez (2001), L. Reinoso, Shareholder value creators and shareholder value destroyers in USA. Year 2001, Research Paper nr 485
 18. S. Gillan (2004), Corporate Governance, EVA and Shareholder Value, An Interview with Joel Stern [w:] Journal of Applied Corporate Finance, spring/summer, vol. 16, nr 2-3
 19. G. Gołębiowski (2005), Miejsce i znaczenie małych i dużych przedsiębiorstw na rynku [w:] Monografie i opracowania pt. Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Ostaszewski, SGH
 20. T. Gruszecki (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 21. R. A. Haugen (1999), Nowa nauka o finansach, WIG Press, Warszawa
 22. M. C. Jensen, W. H. Meckling (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure [w:] Journal of Financial Economics, October, V. 3, No. 4
 23. M. Michalski (2001), Zarządzanie przez wartość, WIG-Press, Warszawa
 24. G. Mikolajewicz, J. Nowicki (2005), Przydatność ekonomicznej wartości dodanej (EVA) w ocenie tworzenia wartości [w:] Urbańczyk E. (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa - teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 406, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 43, tom 1
 25. R. Myers (1996), Metric Wars, CFO - The Magazine for Senior Financial Executives, October (Vol. 12)
 26. J. Nowicki (2003), Rynkowa wartość dodana jako miernik wartości dla akcjonariuszy[w:] Urbańczyk E. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; Stan aktualny i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KREOS, Szczecin
 27. J. Ostaszewski, G. Gołębiowski, P. Russel (2004), Fiskalne determinanty rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce. Wyniki badań empirycznych, referat na konferencję naukową w Mikołajkach w 2004 roku
 28. A. Rappaport (1999), Wartość dla akcjonariuszy: poradnik menedżera i inwestora, WIG - Press, Warszawa
 29. Rocznik statystyczny 2004, Główny Urząd Statystyczny, Warszaw, dział XXVI
 30. A. Rutkowski (1999), Ekonomiczna wartość dodana w ocenie organizacji gospodarczej [w:] Przegląd organizacji, styczeń
 31. M. Sierpińska (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 32. http://www.eva.com
 33. U. Smołkowska (2004), Stan rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, programy wsparcia realizowane przez państwo oraz absorpcja środków przedakcesyjnych, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Informacja nr 1051, czerwiec
 34. G. B. Stewart(1990), Announcing the Stern Stewart Performance 1.000: A New Way of Viewing Corporate America [w:] Journal of Applied Corporate Finance, Summer, vol. 3,nr2
 35. M. Stradomski (2006), Innowacje finansowe w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Poznań
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu