BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pałczyńska-Gościniak Renata
Tytuł
Analityk finansowy - wolny zawód czy zawód zaufania publicznego
Financial Analyst - a Free or a Public Confidence Profession
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 389-400, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Rynek kapitałowy, Wolne zawody, Zaufanie społeczne, Zawody zaufania publicznego
Legal regulations, Capital market, Freelance occupation, Social trust, Professions of public trust
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaprezentowano istotę funkcjonowania w Polsce wolnych zawodów i zawodów zaufania publicznego, zwracając uwagę na powstawanie korporacji zawodowych. Przedstawiono obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne. Omówiono zawód maklera giełdowego, doradcy inwestycyjnego i analityka finansowego, koncentrując się na wymogach kwalifikacyjnych i występujących w praktyce certyfikatach zawodowych. Wskazano zadania analityka finansowego w podejmowaniu decyzji finansowych i podkreślono znaczenie tego zawodu dla zmniejszania ryzyka gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the essence of operating of the free professions as well as the public confidence ones in Poland. It shows the role of those professions among the society according to the Polish law. The paper also describes the profession of a financial analyst and discusses his or her role in the decision taking process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 92/51/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 18 czerwca 1992 roku w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego
 2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, art. 65 (wersja elektroniczna dostępna na stronie: wwww.sejm.gov.pl/prawo/konst/konst.htm).
 3. Palczyńska - Gościniak R., (2005), Problematyka analizy finansowej w obradach XXVI i XXVII Kongresu EAA, w : Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, red. M. Hámról, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
 4. Thomas A., (2005), Are investors kept informed?, "World Watch" Issue 1
 5. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 roku, nr 91 póz. 1037.
 6. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym, Dz. U. z 1998 roku, nr 144 póz. 930 z późn. zm.
 7. Ustawa z dnia 21 sierpnial997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz. U. z 2002 roku, nr 49, póz. 447.
 8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. z 2005 roku, nr 184, póz. 1539.
 9. Wolne zawody nie unikną konkurencji, Rzeczpospolita, 05.03.2005 nr 54
 10. www.uokik.gov.pl - dane z dnia 02.06.2005
 11. www.cfainstitute.org/support/about/overview.html - dane z dnia 25.03.2006
 12. www.kariera.procter.pl/praca/dzialy/finansow.html - dane z dnia 18.04.2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu