BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajewicz Grzegorz
Tytuł
Tradycyjne mierniki płynności finansowej przedsiębiorstw. Normatywy, pojemność, użyteczność
Traditional Liquidity Ratios. Standards, Capacity, Usefulness
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 317-328, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Wskaźniki finansowe, Analiza finansowa
Enterprises financial liquidity, Financial indicators, Financial analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano przydatność ukazanych w literaturze ekonomicznej wartości normatywnych odnoszących się do poziomu statystycznych wskaźników płynności finansowej. Omówiono zagadnienia z zakresu konstrukcji poszczególnych wskaźników płynności oraz ich użyteczności, wskazując na mankamenty oraz ograniczenia w ich zastosowaniu przy ocenie płynności przedsiębiorstwa.

The aim of the article is to demonstrate tire usefulness of the static liquidity ratios standards presented in economic literature. As it was shown, they are not closely related to actual average liquidity ratios observed in die individual businesses and cannot be treated as an only premise to judge the company solvency. There were also mentioned other problems such as capacity and usefulness of specific liquidity ratios, concerning their disadvantages and limitations in applying. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czekaj J., Dresler Z. (1998), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa
  2. Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A. (2005), Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności [w:] Rachunkowość Nr 3/2005
  3. Dudycz T. (1999), Zasady konstrukcyjny wskaźników płynności [w:] materiały konferencyjne Uniwersytetu Gdańskiego "Perspektywy rozwoju rachunkowości, auditingu i analizy finansowej", Sopot, wrzesień
  4. Hamrol M. (red.) (2005), Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ujęcie sytuacyjne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005
  5. Jerzemowska M. (red.) (2004), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa
  6. Urbańczyk E. (1997), Metody analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, PPH Zapol, Szczecin
  7. Urbańczyk E., Klemke-Pitek M. (2005), Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie zdolności kredytowej w praktyce banków komercyjnych [w:] Urbańczyk E. (red.) (2005) "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", Kreos, Szczecin
  8. Zarzecki D. (2005), Wskaźniki finansowe - istota, rodzaje i użyteczność [w:] Urbańczyk E. (red.) (2005) "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", Kreos, Szczecin
  9. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. 1994. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.
  10. Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r., Dz.U. 2003, Nr 60, poz. 535 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu