BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecka Anna J.
Tytuł
Analiza ekonomiczna w ocenie rozwoju regionalnego
The Economic Analysis in the Evaluation of Regional Development
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 463-473, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju regionalnego, Rozwój regionalny, Rynek kapitałowy, Analiza ekonomiczna
Regional development strategy, Regional development, Capital market, Economic analysis
Abstrakt
Przedstawiono analizę ekonomiczną wykorzystując dwa dokumenty tj. strategii rozwoju regionalnego i credit-rating. Analiza ta jest niezbędnym elementem całego procesu jakim jest rozwój regionalny i polityki, która ma go stymulować. Celem sporządzenia tej analizy było określenie wiarygodności danej jednostki na rynku kapitałowym.

The economic analysis using the two strategy documents such as regional development and credit-rating. This analysis is an essential element of the overall process of regional development and policies to stimulate it. The purpose of preparation of this analysis was to determine the reliability of the units in the capital markets.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Britannica. Edycja polska, t. 36, Poznań.
 2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Wydanie IV zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 3. Dziawgo D., Credit-Rating w procesie stymulowania rozwoju regionalnego w Polsce, [w:] praca zbiorowa pod redakcją L. Pawłowicza Możliwości kreowania lokalnych rynków finansowych przez samorządy terytorialne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Polska Regionów, Nr 18, Gdańsk 2000.
 4. Dylewski M., Filipiak B., Gorzalczyńska-Koczkodaj M., Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municypium SA, Warszawa 2004.
 5. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 6. Pod redakcją Z. Brodeckiego, Regiony, Wydawnictwo Prawnicze Lexi-sNexis, Warszawa 2005
 7. Pod redakcją W. Kosiedowskiego, Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, TONiK, Toruń 2005.
 8. Pod redakcją D. Strahl, Metody ocen rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 9. Redakcja naukowa W. Kosiedowski, Strategie i polityka rozwoju lokalnego (na przykładzie Polski północno-wschodniej), Wszechnica Mazurska w Olecku, Olecko 2001.
 10. Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, wrzesień 2005.
 11. Raport o polityce regionalnej, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu