BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Andrzej, Tokarski Maciej
Tytuł
Polskie modele oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Polish Models of Examining an Enterprises Financial Condition
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 495-507, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Modele ekonomiczne, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Enterprise finance, Economic models, Estimation of enterprises financial condition
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono pojęcie kondycji finansowej oraz niedostatki i ograniczenia klasycznej analizy wskaźnikowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Głównym celem artykułu było zaprezentowanie modeli oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, które zyskują obecnie coraz większe grono zwolenników w Polsce oraz znajdują zastosowanie w wielu obszarach badawczych.

The evaluation of financial condition is essential not only for the actual managing but also for planning the future of an enterprise. The right managing manifesting itself, among other things, in generating profits, creating values with regard to risk being on acceptable level is reflected in the positive evaluation of the financial condition of the enterprise. It enables the company to protect against the negative effects of recess in the economy as well as make capital of positive trends occurring there. The model of examining the enterprises financial condition are gaining favour of more and more institution in Poland and are being applied to many investigation areas, for example to banks and insuarance companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W. (1997), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin. Warszawa
 2. Bednarski L. (1996), Waśniewski T., Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tom I. FRR w Polsce, Warszawa
 3. Czekaj J., Dreszer Z. (1995), Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa
 4. Duraj J. (1996), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. PWE, Warszawa
 5. Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, AE Poznań, Poznań
 6. Hołda A. (2002), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do prognozy upadłości spółek rynku kapitałowego, "Rynek kapitałowy", nr 11
 7. Jachna T., Sierpińska M. (2005), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa
 8. Kaczmarek T. (1999), Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, ODDK, Gdańsk
 9. Kopiński A. (1999), Metody oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa, AE Wrocław, Wrocław
 10. Kopiński A. (2001), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, WSZiB, Poznań-Wrocław
 11. Kowalak R. (2003), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk
 12. Kuźniak R. (2001), Ograniczenia analizy wskaźnikowej, "Rachunkowość", nr 8.
 13. Mączyńska E., Zawadzki M. (2004), Modele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw - dobór wskaźników (wyniki badań) [w:] J. Turyna, W. Szczęsny, Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa
 14. Mączyriska E., Zawadzki M. (2000), Modelowe i prognostyczne aspekty pomiaru zmian w sytuacji przedsiębiorstw i w restrukturyzacji- analiza dyskryminacyjna, INE PAN, Warszawa
 15. Mączyńska E. (1994), Ocena kondycji przedsiębiorstwa. Uproszczone metody, "Życie Gospodarcze", nr 38.
 16. Nowak M. (1998), Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Metody i ograniczenia, FRR w Polsce, Warszawa
 17. Pogodzińska M., Sojak S. (1995), Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw [w:] J. Meller, Acta Universitatis Nicolai Copernici - Ekonomia XXV, UMK Toruń, Toruń
 18. Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa
 19. Siemińska E. (2003), Finansowa kondycja firmy. Metody pomiaru i oceny, Poltext, Warszawa
 20. Siemińska E. (2002), Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń
 21. Siemińska E. (2002), Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, UMK, Toruń
 22. Siemińska E. (2000), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa jako instrument decyzyjny, Materiały konferencyjne, Poznań 14-17 września 2000, Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Tom V - Finanse przedsiębiorstw, AE Poznań, Poznań
 23. Sojak S., Stawicki J. (2001), Wykorzystanie metod taksonomicznych do oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 59.
 24. Urbańczyk E. (1998), Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu