BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prusak Błażej
Tytuł
Specyfika analizy ekonomicznej zakładów budżetowych
The Specificity of the Analysis of Economic Establishments Budget
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 423-430
Słowa kluczowe
Zakłady budżetowe, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Analiza ekonomiczna, Ocena działalności przedsiębiorstwa
Budgetary establishment, Reporting in enterprises, Economic analysis, Performance evaluation of enterprises
Abstrakt
Przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu funkcjonowania zakładów budżetowych, omówiono formę organizacyjno-prawną, główne rodzaje działalności prowadzone przez zakłady budżetowe, zasady powoływania zakładów budżetowych i cel działalności. Ukazano różnice występujące w sprawozdawczości finansowej między zakładami budżetowymi a przedsiębiorstwami działającymi dla zysku oraz najważniejsze metody i mierniki mogące znaleźć zastosowanie w ocenie działalności tych specyficznych podmiotów.

The basic issues of performance of the budget, discusses the organizational and legal form, the main activities carried out by the facilities budget, budgetary rules for the appointment of establishments and the purpose of business. Shown differences in financial reporting between establishments and firms operating budget for the profit and the main methods and measures that may be used in the assessment of the specific activities of these entities.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce, Samorząd Terytorialny, nr 1-2, 2004, s.151.
  2. Projekt Phare PL0101.07.01 "Prywatyzacja podmiotów komunalnych", artykuł: Działalność wykraczająca poza sferę użyteczności publicznej, Gdynia, październik, 2004.
  3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, art. 1 (Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zmianiami)
  4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, art.. 24 (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104)
  5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7 (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu