BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chodak Grzegorz, Ropuszyńska-Surma Edyta
Tytuł
Prognozowanie popytu w sklepie internetowym : wyniki badań
Demand Forecasting in Internet Shops : Results of Survey Researches
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2008, nr 8, s. 9-16
Słowa kluczowe
Sklepy internetowe, Prognozowanie popytu, Handel elektroniczny, Przedsiębiorstwo wirtualne
Internet shopping, Demand forecasting, e-commerce, Virtual enterprise
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie istotnych czynników, które powinny być uwzględniane w prognozowaniu popytu w sklepie internetowym. W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólną charakterystykę metod ilościowych i jakościowych używanych przy prognozowaniu popytu. Następnie przedstawiono cechy charakterystyczne popytu w sklepie internetowym. Przedstawiono także ważniejsze aspekty prognozowania popytu w sklepie internetowym w podziale na prognozowanie ilościowe i jakościowe. Ostatnią część artykułu stanowi prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzonych w sklepach internetowych w listopadzie 2007 roku. Badania dotyczyły wykorzystania przez sklepy internetowe narzędzi do prognozowania popytu i pokazały, że zakres wykorzystania tego typu narzędzi w praktyce gospodarczej jest wciąż niewielki.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to identity factors, which have to be taken into consideration when forecasting demand in e-shops. First part of this paper presents general overview of quantitative and qualitative methods of demand forecasting. Next, it analyses selected features of demand in Internet shops and shows important aspects of demand forecasting in e-shops, dividing those aspects into quantitative and qualitative. The last part of this paper presents results of the research which was conducted in Polish Internet shops in November 2007. These research concerns the popularity of demand forecasting IT tools in e-shops. It shows that only a few percent of Internet shops use such tools in market practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chodak G., Propozycja modelu klienta sklepu internetowego. Symulacja systemów gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
 2. Chodak G., Propozycja modelu symulacyjnego wspomagającego zarządzanie zapasami w sklepie internetowym, w: Symulacja systemów gospodarczych, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2003.
 3. Chodak G., Ropuszyńska-Surma E., Gospodarka magazynowa w sklepie internetowym, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2008, nr 6.
 4. Chodak G., Ropuszyńska-Surma E., Zarządzanie asortymentem w sklepie internetowym, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2008, nr 7.
 5. Dittmann P., Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998, s. 66.
 6. Ellison G., Ellison S.F., Search, Obfuscation and Price Elasticities on the Internet, MIT, 2001, http://web.mit.edu/gellison/www/search.pdf (pobrano 25.06.2006 r.).
 7. Goldwyn C., The Art of the Cart: Why People Abandon Shopping Carts http://visibility.tv/tips/shopping_cart_abandonment.html, 2006, (pobrano 20.04.2008 r.)
 8. Kasprzak W., Pelc K., Wyzwania technologiczne - prognozy i strategie, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1999, s. 42.
 9. Nowak E., Prognozowanie gospodarcze, Placet, Warszawa 1998.
 10. Theusinger Ch., Huber K.P., Analyzing the Footsteps of Your Customers, Case study by ASK/net and SAS Institute, Web Mining for E-Commerce, Challenges and Opportunities Workshop, Boston 2000.
 11. Wojciechowski M., Odkrywanie wzorców zachowań użytkowników www, Materiały konf. POLMAN'99, OWN, Poznań 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu