BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
Tytuł
Zasada rządów prawa w Unii Europejskiej
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2008, nr 4, s. 77-89
Słowa kluczowe
System prawny, Prawodawstwo, Prawo WE
Legal system, Legislation, European Community law
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autorka przypomina, że zasada rządów prawa odgrywa dużą rolę w działaniach Unii Europejskiej i trzeba z nią kojarzyć takie cechy prawa tworzonego w ramach Unii, jak: pewność, stabilność, przewidywalność, przejrzystość i zgodność z normami wyższego rzędu. Zdaniem autorki obecnie znaczenie tej zasady sięga jeszcze dalej - jest ona ściśle związana z ideą dobrego rządzenia, stanowiąc warunek wstępny dla politycznego i gospodarczego rozwoju państw trzecich. Autorka odnotowuje także szczególne związki, jakie zachodzą między zasadą przestrzegania prawa międzynarodowego a zasadą rządów prawa. Ta pierwsza musi być postrzegana jako jeden z kluczowych elementów rządów prawa, który legitymuje działania UE jako wiarygodnego partnera na arenie międzynarodowej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Barents, The Autonomy of Community Law, The Hague-London-New York 2004, s. 287.
 2. S. Biernat, Źródła prawa Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006, s. 186.
 3. T.A. Börzel, T. Risse, One Size Fits All! EU Policies for the Promotion of Human Rights, Democracy and the Rule of Law, referat z konferencji pod hasłem "Promowanie Demokracji", 4-5 października 2004 r., s. 7, zob. http://iis-db.stanford.edu/pubs/20747/Risse-Borzel-stanford _fmal.pdf.
 4. K. Bradley, A. Sutton, European Union and the Rule of Law, [w:] A. Duff, J. Pinder, R. Pryce (red.), Maastricht and Beyond. Building the European Union, London-New York 1994, s. 229.
 5. M. Brenner, Administrative Judicial Protection in Europe: General Principles, "European Review of Public Law" 1997, t. 9, nr 3, s. 598.
 6. M. Cremona, The European Neighbourhood Policy: Legal and Institutional Issues, CDDRL Working Papers 2004, nr 5, s. 11.
 7. F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo europejskie, Warszawa-Wrocław 2000, s. 208.
 8. M.L. Fernandez Esteban, The Rule of Law m the European Constitution, The Hague-London-Boston 1999, s. 155.
 9. J. Freigang, Is Responsive Regulation Compatible with the Rule of Law, "European Public Law" 2002, nr 4, s. 464.
 10. J. Hanlon, European Community Law, London 1998, s. 59.
 11. F.G. Jacobs, The Evolution of the European Legal Order, "Common Market Law Review" 2004, t. 41, s. 316.
 12. J. Justyński, The Principle of the Rule of Law in the European Communities, [w:] Comparative Law Review, Toruń 1998, t. 8, s. 75.
 13. Komunikat Komisji "European Neighbourhood Strategy Paper", COM (2004) 373 final, Bruksela, 12.05.2004, s. 12-13 - http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_ en.pdf.
 14. S. Mackenzie, The European Communities and the Rule of Law, London 1977, s. 32.
 15. S. Mackenzie, Problems of the European Community Transatlatic Parallels, "International and Comparative Law Quarterly" 1987, t. 36, s. 183.
 16. J.P. McCormick, Supranational Challenges to the Rule of Law: The Case of the European Union, [w:] D. Dyzenhaus (red.), Recrafting the Rule of Law: the Limits of Legal Order, Oxford 1993, s. 280.
 17. D. Miąsik, Zasada ochrony zaufania w prawie wspólnotowym, [w] C. Mik (red.), Zasady ogólne prawa wspólnotowego, Toruń 2007, s. 228 i nast.
 18. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000, t. I, s. 455.
 19. C. Mik, Zasada przestrzegania prawa międzynarodowego przez Wspólnotę Europejską w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, [w:] C. Mik (red.), Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Toruń 2001, s. 313.
 20. L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2005, s. 317.
 21. J. Nowacki, Rządy prawa. Dwa problemy, Katowice 1995, s. 54-55.
 22. T. Tridimas, The Principle of Proportionality in Community Law: from the Rule of Law to Market Integration, "Irish Jurist" 1996, t. 31, s. 83.
 23. R. Widdershoven, European Administrative Law, [w:] R. Seerden, F. Stroink (red.), Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States. A Comparative Analysis, Groningen 2002, s. 285.
 24. A. Zawidzka, Locus standi osób fizycznych i prawnych w przypadku skargi o stwierdzenie nieważności aktu Unii - niewykorzystana szansa na reformę, [w:] E. Piontek (red.), Reformowanie Unii Europejskiej. Wybrane problemy prawne okresu przemian, Kraków 2005, s. 128 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu