BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwańczuk Anna
Tytuł
System bankowy i system płatniczy - powiązania i wzajemne uwarunkowania
Banking System and Payment System - Links and Interactions
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 111, s. 11-24, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
System bankowy, System gospodarczy, System finansowy
Banking system, Economic system, Financial system
Uwagi
summ.
Abstrakt
System bankowy i system płatniczy są ze sobą powiązane. Związki między nimi mają charakter instytucjonalny i prawny. Powodują także, że rozwój systemu bankowego i systemu płatniczego są wzajemnie uwarunkowane. Celem niniejszego artykułu jest poruszenie najistotniejszych zagadnień dotyczących systemu bankowego i systemu płatniczego. Położono w nim nacisk na te aspekty ich funkcjonowania, w których przypadku uwidaczniają się powiązania między nimi i wzajemne zależności. (fragment artykułu)

In every country the banking system and payment system are important elements of the overall economic system. Tasks they realize make the functioning and development of contemporary market economy possible. Moreover, functions of both systems justify the government's influence on their activity and supervision, aimed at safety of banking and payment systems. There are many links between the two systems. They result from their complementary functions, elements of structure and legal frameworks. Thus, changes in the area of one system must be taken into account while planning development of the second one. Moreover, safety of the overall banking system and individual banks as well impinges on effectiveness and confidence in the payment system. On the other hand, a sound and safe payment system enables commercial banks to realize their settlement functions. Research of links and interactions between banking and payment systems is quite difficult, due to its complexity and overlapping. Additionally, the analysis becomes more complicated because of changes in national economies and worldwide processes which influence banking and payment systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen W., Financial stability, Public Policy and Central Banks, Bank of England, 2001.
 2. Bankowość - podręcznik dla studentów, red. J. Głuchowski, J. Szambelańczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999.
 3. Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (DUrz UEL 177 z 30.06.2006).
 4. Finanse, bankowość i rynki finansowe, red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 5. Goodhart C.A.E., The organisational structure of banking supercision, FSI, Occasional Papers No. l, BIS, November 2000.
 6. Hancock D., D. Humphiey, Payment transactions, Instruments, and systems: a survey, „Journal of Banking and Finance" 1998, nr 21.
 7. Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia nr 173, Warszawa 2004.
 8. Iwańczuk A., Jednolity europejski obszar płatniczy - wyzwanie dla banków, (w:) Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych, red. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe nr 1035, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 9. Iwańczuk A., Obszar płatniczy euro a standaryzacja w bankowości europejskiej, (w:) Bankowość, red. M. Zaleska, Monografie i opracowania naukowe, SGH, Warszawa 2005.
 10. Jurek M., P. Marszałek, Wpływ internacjonalizacji na polski system bankowy, (w:) Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, red. R. Szewczyk, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
 11. Koning J., Changes in financial markets and payment systems, (w:) Managing change in payment systems, Policy Papers, nr 4, Bank for International Settlements, Basle 1998.
 12. Minimum common features for domestic payment systems, Report to the Committee of Governors of the Central Banks of the Member States of the European Economic Community, 1993.
 13. Rola Narodowego Banku Polskiego w zakresie nadzoru nad systemami płatności, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 14. Ślązak E., Znaczenie segmentacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku, (w:) Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2008.
 15. Statistics on payment and seltlement svstems in selected countries, Bank for International Settlements, Apnl 2003.
 16. Styczek D., Budowanie podstaw, „Bank" 1999, nr 7.
 17. Tochmański A., Strategia rozwoju systemu płatniczego i obrotu bezgotówkowego w Polsce, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006.
 18. Tuma Z., financial globalisation and financial stability, (w:) Financial globalisation, BIS Papers, nr 32, Bank for International Settlements, Basie 2006.
 19. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (DzURP, nr 140, poz. 939). White paper on payment system oversight - objectives, methods, areas of interest, Banca d'Italia, Rome 1999.
 20. Zaleska M., Charakterystyka systemu bankowego - uwarunkowania instytucjonalne, (w:) Współczesna bankowość, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu