BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pyrek Radosław
Tytuł
Quick Response Manufacturing (QRM) - nowa metoda wytwarzania
Quick Response Manufacturing (QRM)
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki, 2006, nr 9, s. 183-200, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie produkcją, Strategia produkcji, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Informatyczne systemy zarządzania
Production management, Production strategy, Computer aiding management, Management Information Systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono syntetyczne zestawienie metod zarządzania zapasami produkcyjnymi, a także mechanizmy ewoluowania strategii produkcyjnych oraz ich uporządkowanie. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu metody QRM (Quick Response Manufacturing). Nowoczesne metody sterowania produkcją takie, jak MRP I, MRP II, MRP III/ERP czy też systemy sterowania produkcją Just in Time, Kanban, OPT umożliwiają przedsiębiorstwu zdecydowanie większe możliwości adaptacji do dynamicznych zmian na rynku. Koncepcja QRM dąży do ciągłego dostosowania działań do zachodzących zmian zarówno wewnętrznych, jak również zewnętrznych. Jej stosowanie zapewnia dużą elastyczność reakcji na sygnały płynące z rynku, możliwość błyskawicznego reagowania na potrzeby klientów.

Modem methods of production management, such as MRP I, MRP II, MRP III/ERP or Just in Time, Kanban, OPT production management systems enable enterprises to have definitely better opportunities of adaptation to dynamic changes on the market. Owing to these methods an enterprise can achieve better financial results, e.g. by eliminating waste, which, as a consequence, gives rise to a substantial growth in its competitiveness. QRM concept aims to continuously adjust operations to ensuing changes, both intemal and extemal ones. The Quick Response Manufacturing concept assures substantial flexibility of response to signals from the market, a possibility of instant response to customers ' needs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Durlik I. 2000. Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1 Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 83-85428-12-7.
  2. Laskowska A. 2002. Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstw. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-114-4.
  3. Meredith J. R., Shafer S. M. 2002. Operations management for MBAs. Second Ed. New York: Wiley. ISBN 0-471-00060-4.
  4. Brzeziński M. (red.). 2002. Organizacja i sterowanie produkcją. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 83-85428-77-1.
  5. Liwowski B., Kozłowski R. 2006. Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-7484-011-0.
  6. Jasiński Z. (red.). 2005. Podstawy zarządzania operacyjnego. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-76-0.
  7. Stabryła A. 2000. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13231-0.
  8. Suri R., Krishnamurthy A. 2003. How to plan and implement POLCA; a material control system for high-variety or custom-engineered products. "Technical Report". Center for Quick Response Manufacturing, May 2003.
  9. Suri R. 2003. QRM and POLCA; a winning combination for manufacturing enterprises in the 21st Century. "Technical Report". Center for Quick Response Manufacturing, May 2003.
  10. Tyrańska M. 1999. Zarządzanie zapasami produkcyjnymi; planowanie potrzeb materiałowych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-005-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu