BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanienda Jolanta (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Klaster jako przykład budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w regionie
Cluster as an Example of Building Competitive Advantage of Enterprises in the Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki, 2006, nr 9, s. 201-215, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Region, Koncepcja klastrów
Competitive advantage, Enterprise competitiveness, Region, Cluster conception
Uwagi
summ.
Abstrakt
Możliwością zdobycia przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw jest także tworzenie nowych sposobów organizacji i zarządzania nimi w regionie - poprzez tworzenie kompleksów przemysłowych, w postaci Klasterów. Pozwalają one przedsiębiorstwom osiągnąć dodatkowe korzyści w stosunku do firm działających w rozproszeniu, czyli osiągnąć pewną przewagę konkurencyjną. W rozważaniach posłużono się przykładem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego.

Competitive advantage and its importance grew significantly when Polish enterprises found themselves on the homogeneous European market. Wishing to compete successfully, they have to search for sources of their advantage which are increasingly often sought in conditions created by the region in the form of developed infrastructure, institutions, support of local authorities. Every region is characterised by different resources which can, in turn, affect the competitiveness level of enterprises operating within this area. An opportunity of enterprises' development is also to create new ways of organising and managing them within the region - by building new industrial complexes in the form of clusters which allow enterprises to achieve additional benefits towards dispersed companies, i.e. to reach certain competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J. B. 1991. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991, Vol. 17, No 1.
 2. Brodzicki T., Szulka S. 2002. Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. „Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 4.
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1998 - 2002. 2002. Warszawa: GUS.
 4. Fahey L. 1989. Discoveringyour firm’s strongest competitive advantages. In: Fahey L. (ed.). The strategic planning management readel: Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall. ISBN 0138517592.
 5. Famielec J. 1997. Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-87239-23-2.
 6. Jackson J. E., Klich J., Poznańska K. 2000. Nowe przedsiębiorstwa w transformacji gospodarki polskiej "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 5-6.
 7. Kaleta A. 2000. Strategia konkurencji w przemyśle. Wrocław: Wyd. AE. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania. ISSN 0239-8532.
 8. Kiraly L., Przybylska K. 2005. Polityka tworzenia i rozwoju klastrów na Węgrzech. "Wspólnoty Europejskie" 2005, nr 10.
 9. Mierosławska A. 2001. Wspieranie rozwoju regionalnego w Polsce. "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 9.
 10. Porter M.E. 1996. Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0893-6.
 11. Porter M.E.. 1985. Competitive advantage: creating and sustaining superion performance. New York: The Free Press. ISBN 0029250900.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Dz. U. 2004, nr 220, poz. 2232.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. Dz. U. 2001, nr 107, poz. 1171.
 14. Stankiewicz M. J. 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora TNOiK. ISBN 83-7285-088-7.
 15. Stoner J. A. F. 1982. Management. Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall. ISBN 0135496675.
 16. Strużycki M. (red.). 1998. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem: praca zbiorowa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. ISBN 83-86689-97-8.
 17. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz. U. 1998, nr 96, poz. 603 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Dz. U. 2002, nr 141, poz. 1177.
 19. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Dz. U. 2003, nr,159, poz. 1537.
 20. Załącznik I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dz.U. 2001, WE L 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu