BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Morajda Janusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
O użyteczności sieci neuronowych i algorytmów genetycznych w realizacji inwestycyjnych systemów decyzyjnych
Usefulness of Neutral Networks and Genetic Algorithms in the Development of Investment Decision Systems
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki, 2006, nr 9, s. 217-230, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Sztuczna inteligencja, Algorytmy genetyczne, Sieci neuronowe, Systemy wspomagania decyzji, Decyzje inwestycyjne
Artificial intelligence, Genetic algorithms, Neural networks, Decision Support Systems (DSS), Investment decisions
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono podstawowe aspekty realizacji aktywnych strategii inwestycyjnych na rynkach finansowych z wykorzystaniem systemów wspomagania decyzji (systemów transakcyjnych), w kontekście klasycznych teorii zarządzania portfelem inwestycyjnym. Wskazano zasadnicze przesłanki zastosowania metod sztucznej inteligencji, takich jak sieci neuronowe i algorytmy genetyczne, do konstrukcji inwestycyjnych systemów decyzyjnych. Przedstawiono charakterystykę sieci neuronowych oraz algorytmów genetycznych jako efektywnych narzędzi w modelowaniu i prognozowaniu rynków finansowych.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses basic aspects of application of active investment strategies in financial markets - in the context of classic theories of portfolio management. Such active strategies are generated with the use of decision support systems (transaction systems). The main assumptions of utilisation of artificial intelligence methods, such as neural networks and genetic algorithms, in the construction of investment decision systems have been indicated. The characteristic of neural networks and genetic algorithms as effective tools in financial markets modelling and prediction has also been discussed here. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Azoff E. M., 1994. Neural network time series forecasting of financial markets. New York: Wiley. ISBN 0471943568.
 2. Bauer R. 1994. Genetic Algorithms and Investment Strategies. New York: Wiley. ISBN 0471576794
 3. Bodie Z., Kane A., Marcus A.I. 1993. Investments. 2nd ed. Boston: Irwin. ISBN 0256122148.
 4. Fama E.F. 1970. Efficient capital markets: A review oftheory and empirical work. "Journal of Finance" No. 25, May 1970.
 5. Goldberg D. E. 1998. Algorytmy genetyczne i ich zastosowania. Warszawa: WNT. ISBN 83-204-2272-8.
 6. Haugen R. A. 1996. Teoria nowoczesnego inwestowania. Warszawa: WIG Press. ISBN 83-903296-5-4.
 7. Haykin S. 1994. Neural networks. A comprehensive foundation. New York: Macmillan College Publishing Company. ISBN 0023527617.
 8. Jajuga K., Jajuga T. 1996. Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12021-5.
 9. Markowitz H. M. 1952. Portfolio selection. "Journal of Finance" March 1952.
 10. Michalewicz Z. 1999. Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne. Warszawa: WNT. ISBN 83-204-2881-5.
 11. Morajda J. 2002. Czynniki efektywnego wykorzystania sieci neuronowych w procesie modelowania rynków finansowych. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 604. Kraków.
 12. Morajda J. 2003a. Neural Networks and Their Economic Applications. W: Artificial Intelligence and Security in Computing Systems. Boston - Dordrecht - London: Kluwer Acadernic Publishers. ISBN 1402073968.
 13. Morajda J. 2003b. Evolutionarily Developed Neural Networks for Investment Strategies Construction. Advances in Soft Computing. W: Neural Networks and Soft Computing. Heidelberg: Physica Verlag. ISBN 3790800058.
 14. Morajda J., Domaradzki R. 2005. Application of Cluster Analysis Performed by SOM Neural Network to the Creation of Financial Transaction Strategies. "Journal of Applied Computer Science" 2005, Volume 13, No 1. Łódź: Technical University Press.
 15. Peters E. E. 1997. Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Warszawa: WIG-Press. ISBN 83-87014-01-X.
 16. Refenes A.P. (ed.). 1995. Neural networks in the capital markets. Chichester: Wiley. ISBN 0471943649.
 17. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L. 1997. Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12304-4.
 18. Rutkowski L. 2005. Metody i techniki sztucznej inteligencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14529-3.
 19. Sharpe W. F. 1963. A simplified model for portfolio analysis. "Management Science" 1963, No.19.
 20. Tadeusiewicz R. 1993. Sieci neuronowe. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza RM. ISBN 83-85769-03-X
 21. Taylor W. R. L., Yoder J. A. 1994. Mutual fund trading activity and investor utility. "Financial Analysts Journal" May - June 1994.
 22. Zieliński J. S. (red.) 2000. Inteligentne systemy w zarządzaniu. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12968-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu