BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrańska Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kształtowanie potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym
Shaping Labour Potential in Tourist Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki, 2006, nr 9, s. 279-298, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Potencjał przedsiębiorstwa, Kapitał ludzki, Inwestowanie w kapitał ludzki, Przedsiębiorstwo turystyczne
Human Resources Management (HRM), Potential of enterprise, Human capital, Investments in human capital, Tourist enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono węzłowe kwestie merytoryczne i metodyczne kształtowania potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym. Szczególną rolę przypisano wszelkim działaniom odnoszącym się do programowania rozwoju potencjału kwalifikacyjnego pracowników. Działania te powinny mieć charakter kompleksowy i zgodny z realizowaną strategią personalną firmy.

Due to a service character of tourist enterprises, the basic role in its operations is played by human resources. Employees participating in the process of service provision become a part of the tourist product being created. Their attitude, behaviour, appearance determine the quality of the product perceived by the customer. Following this, the value and uniqueness of the qualifying potential become the most valuable asset of the tourist enterprise. Taking into account the above-mentioned facts, any activities which concern programming the development of employees' qualifying potential should be attributed a special role. Such activities should be of a complex character, consistent with the personal strategy applied by the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker B. E., Huselid M. A., Ulrich D. 2002. Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-88597-52-3.
 2. Drucker P. 2000. Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Muza. ISBN 83-7200-605-9.
 3. Francik A., Kosała M. 2003. Inwestowanie w zasoby ludzkie jako podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorczości. Kraków: Akademia Ekonomiczna. Zeszyty Naukowe nr 622.
 4. Gableta M. (red.). 1998. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie: kształtowanie i wykorzystanie. Wrocław: Wydaw. AE im. O. Langego. ISBN 83-7011-289-7.
 5. Gick A., Tarczyńska M. 1999. Motywowanie pracowników. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1196-1.
 6. Gierszewska G., Romanowska M. 2000. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Wyd. 2 zm. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1255-0.
 7. Gołębiowski T. 2001. Zarządzanie strategiczne: planowanie i kontrola. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-151-9.
 8. Jasiński Z. 2004. Kształtowanie środowiska dla zachowań przedsiębiorczych. W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Pod red. M. Juchnowicz. Warszawa: Poltext. ISBN 83-88840-60-6.
 9. Knowles T. 2001. Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1353-0.
 10. Kozioł L. 2005. Determinanty, obszar i pomiar przedsiębiorczości. W: Sukces organizacji: strategie i innowacje. Sopot: Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Prace i Materiały WZ UG Nr 4.
 11. Król H. (red.), Ludwiczyński A. (red.). 2006. Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapitału ludzkiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14813-6.
 12. Krupski R. (red.). 2001. Zarządzanie strategiczne: koncepcje, metody. Wyd. 4 uzup. Wrocław: Wydawnictwo AE im. O. Langego. ISBN 83-7011-470-9.
 13. Leksykon zarządzania. 2004. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-438-0.
 14. Listwan T. (red.). 1999. Zarządzanie kadrami. Wrocław: Wydaw. AE im. O. Langego. ISBN 83-7011-390-2.
 15. Listwan T. (red.). 2002. Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7247-842-4.
 16. Ludwiczyński A. (red.), Stoińska K. (red.). 2001. Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim. Warszawa: Poltext. ISBN 83-88840-05-3.
 17. Perechuda K., Nawrocka E. 2006. Zarządzanie informacją i wiedzą jako instrument uzyskiwania przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarki turystycznej. "Ekonomiczne Problemy Turystyki" 2006, nr 7. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe US nr 429.
 18. Pocztowski A. 1993. Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkmi w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydaw. AE.
 19. Pocztowski A., 1998. Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarys problematyki i metod. Kraków: Antykwa. ISBN 83-87493-45-7.
 20. Pocztowski A. 2007. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1662-9.
 21. Rogers H. A. , Slinn J. A. 1996. Zarządzanie obiektami turystycznymi. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki. ISBN 83-86800-52-6.
 22. "Rynek Turystyczny”. 2003, nr 4 [online, dostęp 2007-04-18]. Dostępny w Internecie: www.slowacja. pl/media.
 23. Sekuła Z. 1999. Controlling personalny. Cz. 1. Istota i przedmiot controllingu personalnego. Bydgoszcz: TNOiK; Oficyna Wydaw. Ośrodka Postępu Technicznego. ISBN 83-87636-54-1.
 24. Sekuła Z. 2000. Controlling personalny. Cz. 2. Strategie personalne, zadania, narzędzia controllingu personalnego. Bydgoszcz: TNOiK; Oficyna Wydaw. Ośrodka Postępu Technicznego. ISBN 83-87636-73-8.
 25. Sierpińska M. (red.). 2004. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-43-4.
 26. Tubilacki T. 2005 Organizacja i zarządzanie hotelarstwem. Warszawa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki. ISBN 83-916760-8-0.
 27. Wierzbicki K. 1994. Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1994, nr 3.
 28. Ziębicki B. 2001. Benchmarking jako metoda zarządzania wiedzą o konkurentach. W: System informacji strategicznej: wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pod red. R. Borowieckiego, M. Romanowskiej. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-183-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu