BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surówka-Marszałek Danuta (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Zarządzanie powiązaniami w relacjach dostawca - odbiorca na rynkach przemysłowych
The Management of Links in Supplier - Receiver Relationships in Industrial Markets
Źródło
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 15-18, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie sprzedażą, Strategia sprzedaży, Rynek dóbr przemysłowych, Strategia obsługi klienta, Marketing usług
Corporation strategies, Sale management, Sales strategy, Industrial goods market, Customer service strategy, Service marketing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozważania autorki dotyczyły charakteru powiązań pomiędzy dwoma aktywnymi elementami rynku: dostawcą i odbiorcą, jako przykład wzajemnych relacji stanowiących o istocie interaktywnego procesu-transakcji kupna-sprzedaży na rynku przemysłowym. Przyjmując, iż jakość powiązań zależy od zdolności sprzedawcy do zmniejszenia niepewności kupującego w procesie nabywania, w artykule skoncentrowano się na specyficznej zdolności firm sprzedających do intensywnego działania, polegającego na tworzeniu propozycji wyboru określonych zachowań względem swego partnera-nabywcy.

In this article the author analyses the links in the interaction process between suppliers and receivers. Such links represent the course of a purchase-sale transaction on the industrial market. Accepting that the position of a seller in a network of links with a purchaser is delimited by the purchasing process, the author highlights the central position occupied by the purchases made by an organisation and the role of its members in making purchasing decision. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu