BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Agnieszka
Tytuł
Audyty wewnętrzne : narzędzia doskonalenia, obowiązkowy standard. Cz. 1
Internal Audits
Źródło
Problemy Jakości, 2008, nr 10, s. 16-22, bibliogr. 2 poz., summ.
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Badanie audytorskie, Doskonalenie organizacji
Internal audit, Audit research, Organisation improving
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Klasyfikacja przedsiębiorstw próby badawczej - badania ankietowe 2007 r., [2] Klasyfikacja przedsiębiorstw próby badawczej - badania ankietowe 2008 r. Zawiera tabele: [1] Źródła informacji najbardziej przydatne w doskonaleniu systemów zarządzania jakością wskazywane przez przedsiębiorstwa przemysłu gumowego (wyniki 2007-2008), [2] Korzyści uzyskiwane w wyniku przeprowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwach przemysłu gumowego (wyniki badań 2007-2008), [3] Korzyści uzyskiwane z auditów wewnętrznych w podziale na wdrożone w przedsiębiorstwach przemysłu gumowego systemu zarządzania (wyniki badań 2007 r.), [4] Bariery napotykane w trakcie auditów wewnętrznych przez przedsiębiorstwa przemysłu gumowego (wyniki badań 2007-2008), [5] Bariery napotykane w trakcie auditów w podziale na posiadane przez przedsiębiorstwa przemysłu gumowego systemy zarządzania jakością (wyniki badań z 2007), [6] Bariery wykorzystania danych z auditów wewnętrznych przeprowadzanych przez przedsiębiorstwa przemysłu gumowego (wyniki badań 2007-2008), [7] Działania implikujące doskonalenie procesu auditów wewnętrznych podejmowane przez przedsiębiorstwa przemysłu gumowego (wyniki badań 2007-2008)
Abstrakt
W artykule udzielono próby odpowiedzi na pytanie czy praktyka przedsiębiorstw przemysłu gumowego potwierdza, że audity wewnętrzne stanowią szczególnie ważny element systemu zarządzania jakością czy tylko obligatoryjną konieczność narzuconą wymaganiami międzynarodowych standardów. Przybliżono także bariery jakie napotykają przedsiębiorstwa w trakcie przeprowadzania auditów wewnętrznych oraz jakie działania podejmują celem ich eliminowania.

Making improvements in the initiated quality management systems, companies of rubber industry concentrate their actions on not only quality of either goods or service but also work quality taken within the confines of basic and auxiliary processes including audit and post-audit actions. Research results led in 2007-2008 show precisely that as the most precious source of management systems improvement, analyzed companies point at internal audits. The kinds of audits provide valuable tips for management systems improvement, among which there are improvements of documents system, supervision system and also internal communication. On the other hand companies encounter with crucial barriers in the range of making internal audits. A very fundamental difficulty is being interested in the system a few days before the audit, so called "pre-audit spurt". A proxy "wrestle with" poor motivation of internal audits as well as difficulties in arranging the dates of internal audits. Another group of barriers is connected with internal auditors' competence and the ways they make the audits. Most of the analyzed barriers have their source in an insufficient awareness and the managers' engagement in actions connected with functioning and possessed quality management systems improvement. It turns out that the most often pointed correcting and preventive actions taken in the range of fighting against mentioned above difficulties is to engage the management and giving the managers the entitlement to make internal audits. The article, in a detailed way, presents the research results in the range of advantages, barriers of internal audits and also actions that implicate the internal audit process improvement taken by companies of rubber industry, with the division on individual kinds of management systems. Collected information let companies of different trades improve actions in the discussed range. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. PN-ENISO 9001:2000.
  2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.. Dziennik Ustaw Nr 173, póz. 1807, art. 104-106, s. 12027, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 - Załącznik l stanowiący wyciąg Zalecenia KE 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji micro, małych, średnich przedsiębiorstw (OJ L 63/2004).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu