BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szerenos Anna
Tytuł
Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz. 1
Clusters in Mazovia Region - an analyse of the Groundings
Źródło
Problemy Jakości, 2008, nr 10, s. 35-40, bibliogr. 10 poz., summ.
Słowa kluczowe
Klastry, Koncepcja klastrów, Rozwój regionalny
Business cluster, Cluster conception, Regional development
Uwagi
Zawiera tabelę: [1] Czynniki determinujące efektywność klastra
Kraj/Region
Mazowsze
Mazowsze
Abstrakt
W artykule zaprezentowano determinanty konkurencyjności regionu. Zwrócono uwagę na czynniki nieodzowne do zbudowania efektywnych struktur klastrowych. Przedstawiono analizę determinant podażowych na Mazowszu z punktu widzenia rozwoju klastrów.

The main object of this article is a description of one of the most important factors with great impact on industrial clusters in a region - some Groundings (in according to Groundings-Enterprises-Markets cluster conception). The Groundings, called by M. E. Porter "factor conditions" are the part of Porter's National Diamond - framework resulted from a study of patterns of comparative advantage among industrialized nations, used in some analyses of a national markets ability to compete in an international market. The Groundings/factor conditions are categorized in two forms: some resources in a region ("home-grown" - natural resources and highly specialized resources) as well as supported infrastructure (physical and institutional). The author focuses on Mazovia Region and analyses the Groundings in this area in the perspective of cluster development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Benko G., Geografia technopolii, Warszawa 1993.
  2. Gilowska Z., Gorzelak G., Jałowiecki B., Kontrakt dla Ściany Wschodniej. Municipium, Warszawa 1999.
  3. Klamut M., Konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
  4. Kubów A.: Infrastruktura społeczna w okresie transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langegowe Wrocławiu, Wrocław 1996.
  5. Okoń-Horodyńska E., Jak budować regionalne systemy innowacji, Polska Regionów, IBnGR, Warszawa 2000.
  6. Padmore T., Gibson H., Modeling regional innovation and competitiveness [in]: de la Mothe J., Paquet G., Local and Regional Systems of Innovation, Kluwer Academic Publishers, Boston/ Drdrecht/ London 1998.
  7. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
  8. Szerenos A., Badanie uwarunkowań powstawania i rozwoju klastrów wysokotechnologicznych w woj. mazowieckim, rozprawa doktorska, PW WIP, Warszawa 2005.
  9. Zespól Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Instytucje i instrumenty wzrostu konkurencyjności regionów, Warszawa 1996.
  10. Baza Teleadreson, www.teleadreson.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu