BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Magdalena
Tytuł
Sytuacja ludzi starych w rodzinach wiejskich w Małopolsce
Situation of Old People in Rural Families in Malopolska
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 158-163, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Psychologia społeczna, Stosunki międzyludzkie, Ludzie starsi, Ludność wiejska
Social psychology, Interpersonal relationship, Elderly people, Rural population
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
Badania przeprowadzono w 2006 roku w dwóch podmiejskich gminach sąsiadujących z Krakowem - Wieliczce i Zabierzowie. Dobrano do nich po 40 wielopokoleniowych rodzin wiejskich. Wyniki badań odnoszących się do sytuacji osób starszych w tych rodzinach obejmują jedynie pokolenie dziadków oraz ich opinie na prezentowany temat. (oryg. streszcz.)

On the basis of conducted researches one can affirm that older generation hasn't already played so important advisory role how it was once. Although considerable part of the examined consider that their opinion is "important", however categories "not too important" were indicated by over half people, all in all. In the range of doing activities connected with running household (where people responsible for specific duties at home, who this issue doesn't concern have been taken into account) people subscribed to not have such duties, while the rest considers that is responsible for certain tasks. Almost half of examined people subscribed to common living with children, grandchildren or further family. This view is also shared largely by people running a farm or utilize the soil (about 48%). Respondents who consider the best situation as living in own house and making use of immediate help from family, friends and neighbors consist a big group, too. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czekanowski P. 2002: Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie. [W:] Polska starość (red. B. Synaka). Wyd.Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  2. Dyczewski L. 1994: Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze. Wydawnictwo KUL, Lublin.
  3. Kowrygo B., Kutermankiewicz J. 2001: Starzenie się polskiego społeczeństwa - wyzwanie dla rynku żywności. Przemyśl Spożywczy. SGGW, Warszawa.
  4. Piotrowski J. 1973: Miejsce człowieka starego w rodzinie. PWN, Warszawa.
  5. Synak B. 2002: Polska starość. Uniwersytet Gdański. Gdańsk.
  6. Tryfan B. 1991: Starość w rodzinie wiejskiej. IRWiR, Warszawa.
  7. Wiśniewska-Roszkowska K. 1975: Stary człowiek w rodzinie. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa.
  8. Worach-Kardas H. 1982: Uczestnictwo ludzi starszych w życiu społecznym - możliwości i ograniczenia. Wydaw. IP i SS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu