BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kożuch Antoni
Tytuł
Rola budżetu w zarządzaniu finansami gmin
The Role of the Budget in Financial Management of Communes
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 164-169, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Budżet gminy, Dochody gminy, Zarządzanie gminą, Zarządzanie finansami
District, District budget, Local revenues, District management, Financial management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęto próbę określenia możliwości wykorzystania budżetu jako instrumentu zarządzania finansami gminy. Wielkość i struktura dochodów i wydatków zależy od zasad ustrojowo-konstytucyjnych, procesy gromadzenia i wydatkowania środków budżetowych mają charakter ekonomiczny i społeczny. Istotnym problemem gospodarki budżetowej gmin jest ograniczoność środków i stąd niezbędne jest racjonalne nimi gospodarowanie. (oryg. streszcz.)

The aim of his paper is to make an attempt to show the role of the budget in public finances management and the possibilities of rationalization of the communes financial economics. This economics is strictly based on the budget, which is defined as a annual obligatory financial plan, which includes incomes and non-refundable expenditures of individual territorial self-government unit. The base of establishing the range of the realized tasks is a level of budget revenues. The most important component, which guarantees the communes incomes stability, are stable and efficient income sources. Planning budget expenditures should be based on the communes financial demands. Therefore it is important to use mechanisms, which will rationalize the budget economics in incomes and expenditures sphere. Realization of income side is aiming to growth of the budget. However on the expenditure side a higher economic effectiveness and better use of municipal assets are the aims of rationalization process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jastrzębska M. 2005: Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 69.
  2. Komornicka M. 1992: Dochody własne samorządów lokalnych. [W:] E. Denek, J. Sobiech, J. Wierzbicki (red.). Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria 1, Poznań, 109.Z
  3. Kornberger-Sokołowska E. 2001: Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Liber, Warszawa, 102-109.
  4. Kożuch A., Chilicka E. 2005: Budżet jako instrument zarządzania gminą. [W:] A. Kożuch, A. Mirończuk (red.). Zarządzanie finansami lokalnymi. Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok, 61.
  5. Owsiak S. 2002: Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania. PWE, Warszawa, 32.
  6. Rudka-Lorentz, C, Sierak J. 2003: Zarządzanie finansami w gminach. [W:] H. Sochacka-Krysiak (red.). Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. SGH, Warszawa, 162-185.
  7. Ruśkowski E, Stankiewicz J. 2000: Wydatki budżetowe. [W:] E. Ruśkowski (red.). Finanse publiczne i prawo finansowe t. 2. Kik, Warszawa, 291.
  8. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. nr 203, poz. 1966.
  9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku, o finansach publicznych. Dz.U. nr 2104, poz. 249.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu