BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszyk Anna
Tytuł
Czynniki warunkujące jakość modelu scoringowego
Factors which Determinate Quality of Scoring Model
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 44, s. 19-30
Słowa kluczowe
Scoring, Ryzyko kredytowe, Zdolność kredytowa, Ocena zdolności kredytowej, Zarządzanie ryzykiem, Koniunktura gospodarcza
Scoring, Credit risk, Credit capacity, Credit rating, Risk management, Business trends
Abstrakt
Artykuł omawia uwarunkowania jakości modeli scoringowych. Rozmiary ryzyka występującego w działalności bankowej są uzależnione od wielu czynników o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym. Istotny wpływ na stan kredytów ma sytuacja gospodarcza. Skuteczność nawet najlepszych statystycznie modeli zależy od tego, w jaki sposób modele te będą tworzone, stosowane, monitorowane i zarządzane.

The article discussed quality conditions of scoring models. Extent of risk in banks' activity is depend on many internal and external factors. Economic situation has significant impact on credit condition. Effectiveness of statistical models is depend on how these models are creating, using, monitoring and managing. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu