BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danik Lidia
Tytuł
Niepewność instytucjonalnych nabywców oprogramowania komputerowego : Edukacja Ekonomiczna
Uncertainty of institutional purchasers of computer software
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2008, nr 8, s. 24-29
Słowa kluczowe
Niepewność, Oprogramowanie komputerowe, Wiedza, Edukacja ekonomiczna
Uncertainty, Computer software, Knowledge, Economic education
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza przyczyn, dla których instytucjonalni nabywcy odczuwają niepewność podczas zakupów oprogramowania oraz omówienie sposobów redukowania tej niepewności. Artykuł stanowi teoretyczny wstęp do analizy wyników badania niepewności odczuwanej przez osoby nabywające oprogramowanie w imieniu instytucji finansowych. Niepewność jest to subiektywnie postrzegane prawdopodobieństwo (możliwość) wystąpienia w przyszłości zdarzeń mających wpływ na konsekwencje decyzji podejmowanej przez dany podmiot. Najbardziej przydatną klasyfikacją niepewności z punktu widzenia analizowanych transakcji wydaje się być podział zaproponowany przez M. Kleinaltenkampa i W. Plinkego, dzielących niepewność w zależności od jej przyczyn na niepewność zewnętrzną i wewnętrzną. Niepewność odczuwana przez instytucjonalnych nabywców oprogramowania wydaje się mieć znaczny wpływ na zawierane transakcje ze względu na konsekwencje, z jakimi wiąże się zakup oprogramowania oraz samą specyfikę tych transakcji. Niepewność ta może zostać zredukowana, choć nie jest to łatwe. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyze the reasons why the institutional purchasers are uncertain while buying computer software and to discuss the methods of reducing this uncertainty. The article is a theoretical introduction to the analysis of the results of uncertainty research felt by persons purchasing software on behalf of the financial institutions. The uncertainty can be defined as a subjectively perceived probability (possibility) of the future occurrence of some incidents, which may influence the consequences of the decisions taken by the given subject. The most useful classification of uncertainty from the point of view of the transactions under scrutiny seems to be the division proposed by M. Kleinaltenkamp and W. Plinke dividing the uncertainty into the internal and external one. The uncertainty of the institutional software buyers seems to exert a considerable influence on the concluded transactions owing to the consequences connected with purchasing software and the very specificity of those transactions. This uncertainty can be reduced, although it is not easy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G. , The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "Quarterly Journal of Economics" 1970, No. 3.
 2. Baaken T., Launen M., Software-Marketing, Vahlen, München 1993, s. 64-67.
 3. Backhaus K., Industriegütermarketing, Verlag Franz Vahlen GmbH, München 2003.
 4. Backhaus K., Aufderheide D., Späth G.M., Marketing für Systemtechnologien: Entwicklung eines theoretisch-ökonomisch begründeten Geschäftstypenansatzes, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1994, s. 78-87.
 5. Czerwiński A., Wybrane problemy polskich rynków oprogramowania w latach 1994-1998 jako rynków informacji, Uniwersytet Opolski, Opole 2001, s. 181.
 6. Doyle P., Marketing wartości, Feiberg SJA, Warszawa 2003, s. 262.
 7. Forlicz S., Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 118-120.
 8. Häkansson H., Johnson J., Wootz B., Influence Tactics in Buyer-Seller Process, "Industrial Marketing Management" 1976, Vol. 5, December.
 9. Kaas K.P., Marktinformationen: Screening und Signaling unter Partnern und Rivalen, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1991, H. 3.
 10. Marshall A., Principles of Economics, 1.1, Macmillan, London 1961, s. 412 i 626.
 11. Popławski H., Dopuszczalne ryzyko gospodarcze w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1970, s. 14.
 12. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998, s. 323.
 13. Sianny J., Sprzedaż i negocjacje AD 2005, "Raport Computerworld Systemy MRP II/ERP", czerwiec 2005, s. 34-37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu