BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chodak Grzegorz, Ropuszyńska-Surma Edyta
Tytuł
Elektroniczna wymania danych w sklepie internetowym
Electronic data interchange in Internet shop
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2008, nr 9, s. 20-28
Słowa kluczowe
Sklepy internetowe, Komunikowanie w biznesie, Rynki elektroniczne, Biznes elektroniczny, Handel elektroniczny, Realizacja zamówień, Internet, Elektroniczna Wymiana Danych, Przedsiębiorstwo wirtualne
Internet shopping, Business communication, Electronic markets, e-business, e-commerce, Order processing, Internet, Electronic Data Interchange (EDI), Virtual enterprise
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zakresu zastosowania EDI w sklepach internetowych w Polsce oraz zidentyfikowanie kluczowych czynników ograniczających implementację tych systemów w tych sklepach. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w listopadzie 2007 r. wśród sklepów internetowych z siedzibą w Polsce oraz kluczowe zalety, wady i przepływ informacji w EDI. Zwrócono uwagę, na EDI w odniesieniu do komunikacji wewnętrznej w sklepie internetowym oraz zewnętrznej, tj. z dostawcami i z klientami. Wykorzystanie EDI w sklepach internetowych dotyczy przede wszystkim przesyłu informacji niezbędnych do realizacji procesu zamówienia. Podstawowymi ograniczeniami we wdrażaniu EDI jest potrzeba zakupu dodatkowej infrastruktury informatycznej. Jak pokazują przeprowadzone badania, zakres zastosowania automatycznego przepływu danych między oprogramowaniem magazynowym i oprogramowaniem sklepu internetowego nie jest powszechny.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present range of use EDI in Internet shops in Poland and the to identify of key factors, which can be considered as the barriers for applying such systems in e-shops. This paper presents the results of researches was conducted on Polish Internet shops in November 2007 and key advantages, disadvantages and information flow in EDI. EDI was presented as tool for internal (between e-shop software and inventory control software) and external (between e-shop and supplier and/or e-shop and client) data flow. Applying EDI in Internet shops includes flow of information, which is obliged to realize the process of order. The key barriers for EDI implementation are costs of additional computer infrastructure. As results of survey show, the automatic data interchange between inventory control software and e-shop software is not widely spread.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chodak G., Ropuszyńska-Surma E., Elektroniczny system zamawiania leków - implementacja, wykorzystanie i zakres zastosowania, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2007, nr 4.
  2. Chodak G., Ropuszyńska-Surma E., Gospodarka magazynowa w sklepie internetowym, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka"2008, nr 6.
  3. Chodak G., Ropuszyńska-Surma E., Zarządzanie pozycjami magazynowymi w sklepie internetowym, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2008, nr 7.
  4. Chodak G., Ropuszyńska-Surma E., Pracownicy aptek o korzyściach i niedogodnościach stosowania elektronicznego systemu zamawiania leków, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2007, nr 5.
  5. Chodak G., Ropuszyńska-Surma E., Prognozowanie popytu w sklepie internetowym. Wyniki badań. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2008, nr 8.
  6. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu