BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Agnieszka
Tytuł
Skutki orzeczenia wstępnego
The effect of a preliminary ruling
Źródło
Przegląd Prawa Europejskiego, 2006, nr 1-2, s. 55-73
Słowa kluczowe
System prawny, Sądownictwo, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Prawo WE
Legal system, Judicature, Judgments of the European Court of Justice, European Community law
Firma/Organizacja
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Court of Justice of the European Communities
Abstrakt
Autorka wyjaśnia, że postępowanie prejudycjalne ma służyć zapewnieniu właściwego stosowania prawa wspólnotowego prze sądy krajowe we wszystkich państwach członkowskich oraz dążeniu do współpracy między sądami krajowymi a ETS w celu zagwarantowania jednolitej interpretacji prawa wspólnotowego. Zdaniem autorki, skutki orzeczenia wstępnego wykraczają poza ramy postępowania w sprawie, w której wydany został wyrok Trybunału, nie ma jednak zgody co do zakresu, natury prawnej i definicji tych skutków. Autorka jest zdania, że precyzyjne określenie skutków orzeczenia wstępnego nastręcza wiele trudności, a zadania nie ułatwia najnowsze orzecznictwo Trybunału, wkraczając de facto coraz bardziej w kwestie proceduralne dotychczas zarezerwowane dla prawa krajowego.

The purpose of this article is to determine what effect the judgment of ECJ given on the basis of art. 234 of the EC Treaty has for the court which has referred the question, for the parties to the national proceedings and for the courts, which haven't referred, but might be binded by the judgment, for the Community institutions and last but not least, for the EU member states itself. The purpose of this article requires the de-termination of the scope of binding force of the ECJ judgment in the preliminary ruling procedure concerning both interpretation and validity. The last part concerns the temporary effect of the preliminary ruling and possible restrictions. The analysis is based mainly on the several ECJ judgments and the doctrine. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Anderson, References to the European Court, Sweet Maxwell, London 1995, s. 304.
  2. S. Biernat, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na polskie sądy, "Przegląd Sądowy" 2001, nr 11-12, s. 7.
  3. S. Biernat, Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury zapytań wstępnych, w: J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002, s. 313 n.
  4. P. Craig, G. de Burca, E U Law Text, cases and materials, Oxford University Press 2003, s. 449.
  5. P. Dąbrowska, Skutki orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 50.
  6. M. Korniłowicz, Wyroki prejudycjalne Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, "Radca Prawny" 1999, nr 4, s. 35.
  7. C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. L Warszawa 2000, s. 696 n.
  8. M. Niedźwiedź, Stosowanie prawa wspólnotowego przez organy administracyjne (wybrane zagadnienia), "Casus", lato 2004, s. 9.
  9. A. Wilk, Odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone przez sąd ostatniej instancji, "Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego", październik 2004.
  10. A. Wróbel, Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Zakamycze 2002, s. 168 n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1427-0552
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu