BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicka Katarzyna
Tytuł
Outsourcing - remedium na bolączki szpitala?
Outsourcing - remedy for hospitals' problems?
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2008, nr 10, s. 8-10
Słowa kluczowe
Outsourcing, Przedsiębiorstwo usługowe, Szpitalnictwo, Zarządzanie placówkami służby zdrowia
Outsourcing, Service enterprise, Hospital service, Medical facilities management
Abstrakt
Podmioty gospodarcze od lat z powodzeniem stosują outsourcing w celu zwiększenia efektywności i elastyczności funkcjonowania, a zwłaszcza obniżki kosztów działań. Te niewątpliwe korzyści związane z zastosowaniem outsourcingu osiągają także przedsiębiorstwa usługowe. Pomijając specyfikę oraz źródła finansowania działalności, do swoistych przedsiębiorstw usługowych można zaliczyć również szpitale. Analiza struktury funkcjonowania i oferowanych świadczeń pozwala spojrzeć na takie przedsiębiorstwo zarówno jako na usługodawcę, jak i usługobiorcę. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie obszarów działań podejmowanych w ramach realizacji misji polskiego państwowego szpitala, w przypadku których warto zastanowić się, czy mogą one stanowić funkcje podlegające ousourcingowi.(abstrakt oryginalny)

Outsourcing is successfully used by commercial companies (both trade and services) to increase theirs' performance for years. Besides specific regulations and financial sourcing of activities, hospitals can be described as a specific service companies. Looking into the structure of activities and services offered, hospital can be a place to outsource activities by others and, a the same time, it can outsource part of it's own functions. Article brings closer a potential fields of hospitals' activities, which can be consider to be outsourced.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Outsourcing w Polsce w 2006: wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań, The Conference Board Europe 2006, s. 4.6
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu