BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prusak Błażej
Tytuł
Ograniczenia i kierunki rozwoju modeli prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw niewypłacalnością
The Obstacles and Future Development Directions of Bankruptcy Prediction Models
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 9 (1209), s. 207-215, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Analiza ryzyka niewypłacalności, Metody prognozowania, Przedsiębiorstwo, Ocena kondycji przedsiębiorstwa
Analysis of insolvency risk, Forecasting methods, Enterprises, Assessment of the condition enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono ograniczenia w zakresie stosowania modeli prognozowania zagrożenia przedsiębiorstw niewypłacalnością, ich słabe strony, a także kierunki rozwoju. Omówiono kwestie dotyczące problematyki budowy modeli oceny zagrożenia. Autor podkreśla, że modele te mogą pełnić uzupełniającą funkcję w ocenie kondycji przedsiębiorstwa.

Bankruptcy prediction models are subject to many professionals and academics using financial analysis in their daily work. Some of them claim the very rationale of using such models, others pay attention to the disadvantages of such models. In many cases, such suggestions are right but some part of this criticism is a lack of understanding the problem of bankruptcy prediction. Despite many weaknesses of these models, I am their strong supporter. Though, I have to say that they should be used as a complimentary tool in financial analysis of a company. This article aims to present potential obstacles and disadvantages in the use of bankruptcy prediction models and to propose solutions improving their effectiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.I., Predicting financial distress of companies. Revisiting the Z-score and ZETA(r) models, July 2000, http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf (14.01.2008).
 2. Dudycz T., Skoczyłaś W., Wskaźniki sektorowe w roku 2005, "Rachunkowość" 2007 nr 7, dodatek.
 3. Figura P., Wartości wzorcowe wskaźników finansowych w wybranych działach i gałęziach polskiej gospodarki, [w:] Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, red. B. Prusak, Difin, Warszawa 2007.
 4. Jo H., Han L, Lee H., Bankruptcy prediction using case-based reasoning, neutral networks and discriminant analysis, "Expert Systems with Applications" 1997 vol. 13 No 2.
 5. Kniewski A., Wzór na bankruta, "Businessman" 2004 nr 10.
 6. Korol T., Ocena trafności zastosowania metod dyskryminacyjnych oraz sztucznych sieci neuronowych dla identyfikacji przedsiębiorstw zagrożonych upadłością (rozprawa doktorska), Gdańsk 2004.
 7. Korol T., Ocena skuteczności dyskryminacyjnych modeli logitowych, probitowych oraz liniowych w prognozowaniu upadłości spółek giełdowych, [w:] Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, red. B. Prusak, Difin, Warszawa 2007a.
 8. Korol T., Wpływ ilości zmiennych diagnostycznych na skuteczność sztucznych sieci neuronowych prognozowania upadłości spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, [w:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007b.
 9. Korol T., Dynamiczno-statyczny model prognozowania upadłości spółek giełdowych, [w:] Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 10. Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, Cedewu, Warszawa 2005.
 11. Michaluk K., Efektywność modeli prognozujących upadłość przedsiębiorstw w polskich warunkach gospodarczych, [w:] Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji, red. L. Pawłowicz i R. Wierzba, Gdańska Akademia Bankowa, Warszawa 2003.
 12. Nwogugu M., A critique of bankruptcy/prediction recovery models, "Applied Mathematics & Computation" 2006, http://ssrn.com/abstract=862506 (11.01.2007).
 13. Prusak B., Ocena zagrożenia upadłością produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce w latach 1998-2002, [w:] Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, red. D. Appenzeller, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.
 14. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 15. Rogowski W., Dylematy wykorzystania w warunkach polskich modeli oceny zagrożenia upadłością, [w:] Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 16. Tan C., Dihardio H., A study on using artificial neural networks to develop an early warning predictor for credit union financial distress with comparison to the probit model, November 1999, http://www.it.bond.edu.au/publications/OOTR/00-07.PDF, (14.01.2008).
 17. Zaleska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu