BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Felcenloben Dariusz
Tytuł
Rektyfikacja decyzji zatwierdzającej granice nieruchomości
Rectifying Decisions Confirming Boundaries of Real Property
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 12, s. 50-55, summ.
Słowa kluczowe
Kartografia, Nieruchomości, Nieruchomości gruntowe
Cartography, Real estate, Ground real estate
Abstrakt
Artykuł przedstawia możliwości usunięcia wad nieistotnych z decyzji rozgraniczeniowej, wydanej na podstawie art. 33 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zatwierdzającej ustalone w trakcie administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego granice nieruchomości, w trybie rektyfikacji decyzji na zasadach określonych w art. 111 i art. 113 § 1 k.p.a., w wyniku sprostowania, uzupełnienia czy też wykładni. Artykuł powstał z powodu ograniczania stronom w praktyce możliwości usunięcia stwierdzonych wad nieistotnych wydanych decyzji. (abstrakt oryginalny)

The article presents the possibilities of eliminating insignificant defects from demarcation decisions issued under the procedure of article 33 of the Geodetic and Cartography Law of 17 May 1989 confirming the boundaries of real property which are set during demarcation administrative proceedings through the procedure of rectifying the decision on the principles specified in article 111 and article 113 § 1 of the Administrative Procedures Code, as a result of a correction, supplement or interpretation. The article was written because the parties have limited possibilities in practice to eliminate insignificant defects found in decisions which have been issued. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Adamiak: Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wyd. 5, PWN 1998, s. 213.
  2. B. Adamiak: Rektyfikacja decyzji w postępowaniu administracyjnym, AUW, No 922, Prawo CLIII, Wrocław, s. 8.
  3. D. Felcenloben: Dopuszczalność weryfikacji decyzji rozgraniczeniowej, „Samorząd Terytorialny" 2007, nr 11.
  4. M. Jaśkowska, A. Wróbel: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Bibliografia postępowania administracyjnego za lata 1927-2005, wyd. II, Zakamycze, Kraków 2005, s. 698.
  5. Wielka encyklopedia prawa, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Białystok-Warszawa 2000, s. 854.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu