BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszecki Krzysztof
Tytuł
Regulaminy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Regulations on Water Supply and Sewage Discharge in the Light of Case Law of the Administrative Courts
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 12, s. 56-65, przypisy, summ.
Słowa kluczowe
Oczyszczanie ścieków, Gospodarka wodna, Usługi komunalne
Sewage treatment, Water management, Communal services
Abstrakt
Regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę wprowadzane na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU z 2006 r. nr 123, póz. 858 z późn. zm.) maja charakter szczególny, gdyż zgodnie z postanowieniami tego przepisu są opracowywane na podstawie projektów dostarczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, ale po ich przyjęciu przez radę gminy maję walor przepisów prawa miejscowego. Jednocześnie w myśl art. 19 ust. 2 zakresem ich regulacji objęte zostały zarówno zagadnienia o charakterze administracyjnym, jak i cywilnym, których adresatami są wszystkie podmioty korzystające z wody. Z tego powodu regulaminy wywołują wiele praktycznych wątpliwości interpretacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The regulations on the collective supply of water under article 19(1) of the Act on the collective supply of water and discharge of sewage of 7 June 2001 (journal of Laws of 2006 no. 123, item 858 as amended) are of a specific nature, since, according to the provisions of this regulation, they have been based on drafts provided by water and sewage companies, whereas, after their adoption by the municipal council, they have the attributes of local law. Simultaneously, according to article 19(2), both issues of an administrative nature and of a civil nature, the addressees of which are all entities using water, have been encompassed by the scope of these regulations. For these reasons, the regulations incite many practical interpretation doubts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu