BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiecki Mateusz
Tytuł
Organizacje zakupowe w firmach wielooddziałowych
Purchasing organizations in multidivisional companies
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2008, nr 12, s. 2-6
Słowa kluczowe
Gospodarka materiałowa, Zaopatrzenie materiałowe, Teoria zakupów, Zakup, Strategia zakupów
Material economy, Material supply, Theory of purchasing, Purchasing, Purchasing strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Działania zakupowe występują w każdym przedsiębiorstwie. Wraz ze wzrostem udziału wydatków zakupowych w stosunku do przychodów firmy rola, jaką pełnią kupcy, jest coraz bardziej istotna. Wiele branż nie jest w stanie przetrwać lub rozwijać się bez sprawnej organizacji zakupowej. Tworzenie skutecznych struktur organizacyjnych nie jest nigdy łatwym zadaniem, ale w przedsiębiorstwach wielodziałowych, gdzie nierzadko mamy do czynienia z rozbieżnymi celami poszczególnych części firmy, zadanie to wymaga wyjątkowego wyczucia i przeanalizowania zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Następnym zadaniem jest dopasowanie wykwalifikowanych pracowników do zaplanowanej organizacji i wreszcie wybór mierników, które pomogą mam w ocenie, na ile struktura spełnia postawione jej cele.(abstrakt oryginalny)

Purchasing activities exist is any company. Concurrently with a grow of purchasing spend in the cost of goods sold the role of buyers is more and more important. Many industries are now struggling to survive or develop if they don't have a efficient purchasing organization in place. It is never an easy task to craft a right purchasing organization, but it is even more difficult to do so in multidivisional companies, especially having into consideration the different divisional goals. This task requires a lot of intuition backed by analysis of pros and cons of different organizational solutions. The next task is to adjust the right employees to the planned structure followed by the selection of KPI that will measure the extent to which the structure meet the goals.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Avery S., HP's Purchasing Organization Looks Beyond Price, "Purchasing", 09.11.2008.
  2. Defining the Procurement Organization, CAPS Research, 2004.
  3. Giunpiero L.C., A Skill-based Analysis of the World Class Purchaser, Center for Advanced Purchasing Studies, 2000, s. 31.
  4. Johnson P.F., Supply's Organizational Roles and Responsibilities, CAPS Research, 2004.
  5. Monczka R., Carter P.L., Strategic Performance Measurement for Purchasing and Supply, CAPS Research, 2005.
  6. Veele A van, Purchasing and Supply Chain Management, Cengage Learning EMEA Higher Education, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu