BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Kazimierz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Tendencje zmian w strukturze agrarnej Małopolski w latach 1996-2002
Trends in the Agrarian Structure of Małopolska, 1996-2002
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 762, s. 97-111, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Struktura agrarna, Indywidualne gospodarstwa rolne, Użytkowanie ziemi
Agrarian structure, Individual arable farms, Land use
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Przeprowadzono analizę struktury agrarnej na tle różnych elementów mających wpływ na sytuacje rolnictwa w Małopolsce. Badania przeprowadzono na podstawie wyników powszechnych spisów rolnych w 1996 i 2002 roku.

Changes in the size of farms against the backdrop of general transformations in agriculture are the subject of the author’s detailed theoretical and empirical analysis. The research shows that in Małopolska a polarization of farms is taking place, as is the extensification and rationalization of agricultural production. Extensification manifests itself in the exclusion of some land from agricultural use, while rationalization is reflected by the increasing significance of branches of production characterized by high productivity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernacki A., Wasilewski M., Uwarunkowania i koszty zagospodarowania zasobu własności rolnej skarbu państwa, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1997, nr 1.
 2. Bratkowski S., Sami sobie, PHARE, Warszawa 1996.
 3. Dąbrowski T., Próba definicji specjalizacji w gospodarstwach, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1977, nr 3.
 4. Duczkowska-Małysz K., Rolnictwo - wieś - państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 5. Gołaś Z., Techniki wytwarzania a struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1997, nr 1.
 6. Grabowski S., Specjalizacja i skala produkcji w rolnictwie, PAN, Warszawa 1975.
 7. Klepacki B., Zrównoważony rozwój terenów wiejskich - wybrane aspekty teoretyczne, „Problemy Integracji Rolnictwa” 2000, nr 4.
 8. Kłodziński M., Rozwój terenów wiejskich w Anglii, „Wieś i Rolnictwo” 1997, nr 4.
 9. Kłodziński M., Wilkin J., Rozwój terenów wiejskich w Polsce w świetle przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, „Wieś i Rolnictwo” 1998, nr 4.
 10. Łojewski S., Ekonomia środowiska, Wydawnictwo ATR w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1998.
 11. Manteuffel R., Specjalizacja a efektywność ekonomiczna gospodarstw, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1974, nr 2-3.
 12. Michna W., Problemy proekologicznego rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1999, nr 2-3.
 13. Moller C.N., The Economic Policy of Danish Local Authorities with Special Emphasis on Industrial Development and Labour Market Policy, „Notet” 1986, nr 11.
 14. Moszczeński S., Gospodarstwo wiejskie a nauka, SGGW, Warszawa 1996.
 15. Paszkowski S., Wpływ przedsiębiorczości rolniczej na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce [w:] Przedsiębiorczość po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. L. Pałasz. AR w Szczecinie, Szczecin 2005.
 16. Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I, Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 1998 roku, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1999. nr 4-5.
 17. Skotarczak T., Działalność pozarolnicza jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich [w:] Przedsiębiorczość po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. L. Pałasz, AR w Szczecinie, Szczecin 2005.
 18. Sznajder M., Makroekonomiczna analiza możliwości wzrostu dochodowości gospodarstw domowych ludności rolniczej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1999, nr 6.
 19. Szukiełojć-Bieńkuńska A., Ubóstwo we Francji i w Polsce, „Wiadomości Statystyczne”, 2001, nr 4.
 20. Witek T., Górski T., Przyrodnicza bonitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce, IUNG, Warszawa 1977.
 21. Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 1995.
 22. Zieliński K., Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 23. Żmija J., Przedsiębiorczość jako forma aktywizacji terenów wiejskich [w:] Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w ramach przygotowań do Unii Europejskiej, red. S. Urban. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu