BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Krzysztof
Tytuł
Próba oceny substytucyjności drewna jako surowca opałowego w stosunku do prądu, gazu i węgla
An Attempt to Estimate Substitutionality of Wood as a Fuel Raw Material in Relation to Electricity, Gas and Coal
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 11-15, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Surowce energetyczne, Alternatywne źródła energii, Gospodarka leśna, Elastyczność popytu, Ruch cen
Energy raw materials, Alternative energy sources, Forest economy, Demand elasticity, Price trend
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor zebrał informacje na temat kształtowania się cen na drewno opałowe, prąd, gaz i węgiel w latach 1997-2005. Wykonał analizy, na podstawie których przedstawił trend zmian tych cen oraz opisał ich przebieg. Na podstawie mieszanej elastyczności popytu na drewno określił substytucyjność tego surowca wzglądem wybranych kategorii źródeł energii.

The paper contains information concerning prices for fuel wood, electricity, gas and coal in the years 1997-2005. On the basis of the performed analyses, it was found that prices of all the examined categories increased with the highest price lability recorded for the fuel wood. In contrast with coal, electricity and gas prices, which showed increased trends throughout the examined period of time, wood prices decreased three times. Analyses were conducted which helped present change trends of these prices and, additionally, courses of these changes were described. On the basis of the mixed elasticity of the demand for wood, the substitutionality of this raw material in relation to the selected categories of energy sources was determined. It was found that wood was a substitute for all the analysed categories. Exceptional substitutionality was observed in relation to coal. The mean mixed elasticity of the demand for wood against coal reached the value which exceeded 10 units. A distinctly lower wood substitutionality was recorded analysing electricity and gas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz K. 2006: Próba charakterystyki rynku drzewnego w Polsce w kontekście ekorozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, T.II , s. 11-15.
  2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2007: Mikroekonomia. PWE, Warszawa.
  3. Ratajczak E. 2001: Rynek drzewny. Analiza struktur przedmiotowych. Wydawnictwo ITD, Poznań. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia oplaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Dz. U. Nr 261, poz. 2187.
  4. Ustawie o lasach z dnia 28 września 1991 r. Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444.
  5. Zając S. 1999: Analiza ekonometryczna i prognozowanie zjawisk i procesów rynku surowca drzewnego w Polsce. Pr. IBL, Ser. A, Nr 886.
  6. [htt://pl.wikipedia....]
  7. [htt//www. tf.pl...]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu