BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dańska-Borsiak Barbara
Tytuł
Analiza wzrostu gospodarczego województw
Economic growth analysis of voivodships
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2009, nr 1, s. 50-60
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Czynniki wzrostu gospodarczego, Produkt krajowy brutto (PKB), Statystyka regionalna, Modele wzrostu, Modele ekonometryczne
Economic growth, Factors of economic growth, Gross domestic product (GDP), Regional statistics, Growth model, Econometric models
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Modelowanie wzrostu gospodarczego w przekroju międzynarodowym, czy międzyregionalnym ma długą historię. W ostatnich latach coraz większą popularność zyskują modele szacowane na podstawie prób przekrojowo-czasowych, panelowych. Przedmiotem analizy jest wzrost gospodarczy w 16 województwach. Pierwszym etapem badań było wyodrębnienie grup województw podobnych ze względu na zmienne, będące wyznacznikami wzrostu gospodarczego. Dokonano tego na podstawie metody analizy skupień. Drugim etapem była analiza ekonometryczna czynników, wpływających na wzrost gospodarczy w województwach, w każdej z dwóch wyodrębnionych grup. Zastosowany model, wykorzystujący prace Solowa, został oszacowany na podstawie danych GUS.(abstrakt oryginalny)

Modeling economic growth by countries or by regions is rather a long story. In the last years models estimated on the basis of section-time samples gain more and more popularity. Economic growth in 16 voivodships is subject of the analysis. The voivodship groups separation by similarity of variables being determinants of economic growth was the first step. It was executed by cluster analysis. The second step was the econometric analysis of factors affecting economic growth in each of two voivodship groups. The applied model, using Solow 's research works, was estimated on the basis of the GUS data. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltagi B. H, (2008), Econometric analysis of panel data, Wiley&Sons, Chichester
 2. Caselli F., Esquivel G., Lefort F. (1996), Reopening the convergence debate: a new look at cross-country growth empiries, "Journal of Economic Growth", vol. 1
 3. Dańska B. (2000), Przestrzenno-czasowe modelowanie zmian w działalności produkcyjnej w Polsce. Zastosowanie modeli panelowych, tom I w serii Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, red. B. Suchecki, Wydawnictwo Absolwent, Łódź
 4. Juszczak-Szumacher G. (1996), Makroekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 5. Solow R. (1957), Technical Change and Aggregate Production Function, "Review of Economics and Statistics", vol. 39
 6. Tokarski T. (1995), Nakłady na badania i rozwój a wzrost dochodu narodowego i wydajność pracy, "Wiadomości Statystyczne", nr l
 7. Welfe W. (red.) (2001), Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 8. Welfe W. (red.) (2007), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa
 9. Woolridge J. M. (2002), Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data, MIT Press, Cambridge, MA
 10. Witryna internetowa GUS: http://www.stat.gov.pl
 11. Roczniki statystyczne województw (2002-2007), GUS
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu