BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczak Jacek
Tytuł
Hierarchizacja wymagań w SZJ dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego : Wyniki badań. Cz. 1
Źródło
Problemy Jakości, 2008, nr 11, s. 31-36
Słowa kluczowe
Jakość wyrobów, Jakość usług, Przemysł motoryzacyjny
Quality of product, Quality of services, Automotive industry
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Kształtowanie SZJ dostawców przez bezpośredni i pośredni wpływ jednostek zewnętrznych, [2] Rodzaje certyfikatów posiadanych przez przedsiębiorstwa (BI) (szt.). Zawiera tabelę: [1] Charakterystyka przeprowadzonych badań
Abstrakt
Celem niniejszej pracy było przygotowanie zestawienia najistotniejszych wymagań w zakresie SZJ dla dostawców w branży motoryzacyjnej w zakresie pierwszego wyposażenia. Zaprezentowano tutaj wyniki badań, w których bezpośrednim przedmiotem zainteresowania były kryteria stanowiące podstawę systemów zarządzania jakością wdrażanych, utrzymywanych i rozwijanych przez dostawców dla omawianej branży, w zakresie dostaw na pierwszy montaż. Celem badań była ocena ważności wymagań dla systemu zarządzania jakością dostawców z branży motoryzacyjnej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahire S.L., O'Shaughnessy K.C., The role of top management commitment in quality management: an empirical analysis of the auto parts industry, International Journal of Quality Science, vol. 3, nr l 1998, p. 5-37.
 2. Bandyopadhyah J.K., The Global Supply Chain Assurance Practices of United States Automakers: A Survey, International Journal of Management, vol. 22, nr 4, Dec 2005, s. 582-585.
 3. Bennett D., O'Kane f., Achieve business excellence through synchronous supply in the automotive sector, Benchmarking: An Internetional Journal, Vol. 13, no. 1/2, 2006. s. 12-22.
 4. Brace I., Questionnaire Design, London: Kogan Page, 2006, s. 78-112.
 5. C.W.Burill, J. Ledolter, Achieving Quality Through Continual Improvement, John Wiley&Sons, Inc., Nowy Jork 1999.
 6. Chen F., Issues in the continuous improvement process for preventive maintenance: Observations from Honda, Nippondenso and Toyota, Production and Inventory Management Journal, Fourth Quarter 1997, 38, 4, ProQuest Science Journals, s. 13-16.
 7. Claver K, Tari J.J., Molina J.F., Critical factors and results of quality management: an empirical study, Total Quality Management, vol. 14, nr 1, 2003, s. 91-118.
 8. Clifton N., Systems suppliers: towards "best practice"?, Benchmarking: An International Journal, vol. 8, nr 3, 2001, s. 172-190.
 9. Correa H.L., Martes de Miranda N.G., Supply Network management In the Brazilian Automotive industry, Integrated ManuTactiring Systems, 9/5, 1998, s. 261-271.
 10. Delbridge R, Barton H., Organizing for continuous improvement. Structures and roles in automotive components plants, International Journal of Operations & Production Management, vol, 22, No. 6, 2002, s. 680-692.
 11. Girard C.E., Creative Alignment and Synergy for Core Tools, Quality, Mar 2005, 44, 3, AIB/ INFORM Trade&Industry, s. 48-50.
 12. Hague, P, Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników, One Press. 2006.
 13. Heinlot S, Good-bye QS-9000, Quality Management, March 2000.
 14. Hoyle, D., Automotive Quality Systems Handbook, Second Edition: ISO/TS 16949:2002 Edition, Jul 29, 2005.
 15. Hoyle, D., Quality Management Essentials, Feb 7, 2007; Hoyle, D., Thompson, J., ISO/TS 16949 Gap Analysis, Jul 1, 2002.
 16. ISO 9000 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2005 pkt. 3.9.1, s. 45.
 17. James, C.W., Peach, R.W., The Memory Jogger Ts 16949:2002: For Automotive Organizations (Memory Jogger), Sep 30, 2005.
 18. Kaczmarczyk S., Badania Marketingowe, metody i techniki, PWE, Warszawa, s. 83-91.
 19. Kartha C.P., A comparison of ISO 9000:2000 quality system Standards QS-9000, ISO/ TS 16949 and Baldridge criteria, The TQM Magazine, v. 16, nr 5, 2004, s. 331-340.
 20. Karuppusami G., Gandhinathan R, Pareto analysis od critical success factors of total quality management. A literature review and analysis, The TQM Magazine, vol. 18, nr 4, 2006 s. 372-385.
 21. Kymal Ch., Effective ISO/ TS 16949 Audits, Quality, Feb 2006, 45, 2, AIB/ INFORM Trade & Industry, pp. 44-46.
 22. Lanigan J., A Strong Framework for Outsourcing, Circuit Assembly, June 2004, s. 42-45.
 23. Lin W., Liu Ch., Lai Ch., An Empirical Study of QS 9000 in the Automobile and Related Industries in Taiwan, Total Quality Management, vol. 15, nr 3, May 2004, s. 355-378.
 24. Lupo, Ch., ISO/ TS 16949 the Clear Choice For Automotive Suppliers, Quality Progress, Ost. 2002, 35, 10; ProQuest Science Journal, s. 44.
 25. J. Łuczak, A. Matuszak - Flejszman, Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy, Quality Progress, Poznań 2007, s. 53-67.
 26. Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002, s. 34.
 27. Nepal B., Chinnam R.B., Petiycia J., Brush E., Chishoim C., Hearn M., Meixner M., A Quality - Based Business Model for Determining Bon-product Investment: A Case Study From a Ford Automotive Engine Plant, Engineering Management Journal, vol. 19, nr 3, 2007, s. 41-56.
 28. Purdy L., Astad U., Safayeni E, Perceived Effectiveness of the Automotive Supplier Evaluation Process, International Journey of Operations & Production Management, vol. 14, nr. 6, s. 91-103.
 29. Rogers H., Benchmarking Your Plant Against TQM Best-Practices Plants, Quality Progress, Mar 1998, 31, 3, ProQuest Science Journals, s. 49.
 30. Rudin B., ISO/ TS: 16949 - How to Achieve a „Higher Standard", American Fastener Journal, 2004.
 31. Shiba S., Le Management par Peerce, Methode HOSHIN, INSEP Editions, Paris 1995, s. 10.
 32. Sikora T., Zarządzanie jakością wg norm ISO serii 9000:2000, AE w Krakowie, Kraków 2005, s. 16-20.
 33. Sila I., Ebrahimmpour M., Examination and comparison of the critical factors of total quality management (TQM) across countries, International Journal of Production Research, 2003, vol. 41, nr 2, s. 235-268.
 34. Słownik języka polskiego, T. I, PWN, Warszawa 1979, s. 1065.
 35. Smith R. M., The QS-9000 Answer Book, Paton Press, Red Bluff, 1996.
 36. Stamatis, D.H., Integrating ISO 9001: 2000 with ISO/TS 16949 and AS9100, Asq Pr, 2004.
 37. Stamatis D.H., Integrating QS-9000 with your quality system, ASQC Quality Press, Milwaukee, 1996.
 38. Teng S.G., Ho S.M., Shumar D., Liu P.C., Implementing FMEA In a collaborative supply chain environment, International Journal of Quality & Reliability Management, vol. 23, no. 2, 2006, s. 179-196.
 39. The ISO SURVEY of Certification 2006, International Standards Organization, Geneva 2006 s. 10.
 40. Theodorakioglou Y., Gotzamani K., Tsiolvas G., Supplier management and its relationship to buyers" Quality management, Supply Chain Management: An International Journal, 11/2, 2006, s. 148-159.
 41. Yosof S.M., Aspinwall E., Case studies on the implementation of TQM in the UK automotive SMEs, International Journal of Quality & Reliability Management, vol. 18, nr 7, 2001, s. 722-743.
 42. Zacharatos A., Hershcovis M.S., Turner N., Barling J., Human resource management in the North American automotive industry, Personnel Review, vol. 36, nr 2, 2007, s. 231-254.
 43. Zadry H.R., Yosof S.M., Total Quality Management and Tgeory of Constraints Implementation in Malaysian Automotive Suppliers: A Survey Result; Total Quality Management, vol. 17, nr 8, Oct 2006, s. 999-1020.
 44. www.iaob.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu