BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Agnieszka Izabela
Tytuł
Zarządzanie wiedzą - kluczowym elementem kapitału intelektualnego
Knowledge Management - the Key Element of Intellectual Capital
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 23-32, tab., rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Kapitał intelektualny, Przewaga konkurencyjna
Knowledge, Knowledge management, Intellectual capital, Competitive advantage
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka przedstawiła problematyką związaną z wiedzą jako kluczowym elementem zasobów intelektualnych oraz z koncepcją zarządzania wiedzą. Wskazała na jej rosnącą rolą w działalności współczesnych przedsiębiorstw, podkreślając, iż jej kreatorami są przede wszystkim pracownicy. W oparciu o wyniki badań pierwotnych i wtórnych autorka przedstawiła podstawowe korzyści, jakie może osiągnąć przedsiębiorstwo wdrażając wspomnianą koncepcję oraz zasady, których musi przestrzegać, aby korzyści te były jak największe.

In the paper the problem related to knowledge as the key element of intellectual resources and to conception of knowledge management was presented. Its rising role in the activity of contemporary enterprises was shown. The fact that employees plaid the role of the main creators of knowledge was underlined too. On the base of the results of the field and desk researches the basic advantages gained by enterprises thanks implementing knowledge management were presented. At the end the rules which must be kept by firms to make these advantages as large as possible were shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allee V. 1997: Knowledge and self-organization. Executive Excellence, vol. 14, no 1.
 2. Ash J. 1998: Managing knowledge gives power. Communication World, vol. 15, no 3.
 3. Bailey C., Clarke M. 2000: How do managers use knowledge about knowledge management? Journal of Knowledge Management, vol. 4, no 3.
 4. Baruk J. 1992: Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 5. Baruk A. 2001 : Marketing-mix w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin.
 6. Baruk J. 2006a: Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Adam Marszałek, Toruń.
 7. Baruk A. 2006b: Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy. Difin, Warszawa.
 8. Baruk A. 2008: Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny. Dom Organizatora, Toruń.
 9. Brilman J. 2002: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Chong Ch.W., Holden T., Wilhelmij P., Schmidt R.A. 2000: Where does knowledge management add value? Journal of Intellectual Capital, vol. 1, no 4.
 11. Duffy J. 2000: Knowledge management: to be or not to be? Information Management Journal, vol. 34, no 1.
 12. Fonfara K. 2002: Proces wdrażania koncepcji marketingowej w polskich firmach - wnioski i dylematy. [W:] Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie (pod red. Żabińskiego L, Sliwińskiej K.). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Galagan P. A. 1997: Smart companies. Training & Development, vol. 51, no 12.
 14. Hansen M.T., Nohria N., Tierney T. 1999: What's your strategy for managing knowledge? Harvard Business Review, no 4.
 15. Hendler A. 2002: Recepta na wiedzę. Businessman Magazine, nr 8.
 16. Kotler Ph. 2002: Marketing. Podręcznik europejski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. McLennan P. 2000: Intellectual capital: future competetive advantage for facility management. Facilities, vol. 18, no 3-4.
 18. Meso P., Smith R. 2000: A resource-based view of organizational knowledge management systems. Journal of Knowledge Management, vol. 4, no 3.
 19. Mörtensson M. 2000: A critical review of knowledge management as a management tool. Journal of Know/edgi Management, vol. 4, no 3.
 20. Nonaka I., Takeuchi H. 2000: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa.
 21. Nonaka I., Takeuchi H. 1995: The Knowledge-Creating Company. Oxford University Press, Oxford.
 22. Quinn J. В., Anderson P., Finkelstein S. 1996: Managing professional intellect: making the most of the best. Harvard Business Review.
 23. Penc J. 2005: Sztuka skutecznego zarządzania. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 24. Perechuda K. 2005: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Pracownik terra incognitaf www.cxo.pl/news/news.asp?id=107389&m=42].
 26. Sanchez R., Hcene A., Thomas H. 1996: Dynamics of Competence-based Competition: Theory and Practices in the New Strategic Management. Elsevier, Oxford.
 27. Schwan K., Seipel K.G. 1997: Marketing kadrowy. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 28. Soliman F., Spooner K. 2000: Strategies for implementing knowledge management: role of human resources management. Journal of Knowledge Management, vol. 4, no 4.
 29. Stewart T. 1997: Intellectual capital. Nocholas Brealey Publishing Ltd., London.
 30. Witulska N. 2003: Zarządzanie wiedzą w aspekcie osiągania przewagi konkurencyjnej. [W:] Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską (pod red. Piecha K., Szczodrowskiego G.). Instytut Wiedzy, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu