BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Hubert
Tytuł
Podsystem zarządzania zasobami ludzkimi w systemach społecznych
The human resource management subsystem among social systems
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 1, s. 13-30, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie, Zarządzanie kapitałem ludzkim
Human Resources Management (HRM), Management, Human Capital Management
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie i usytuowanie domeny zarządzania zasobów ludzkich w systemach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa. Dotychczasowe podejścia nie są wystarczająco systemowe, przez co narasta swoista "dżungla teorii", królują przyczynki i mody. Podstawą zdefiniowania podsystemu zarządzania zasobami ludzkimi są określenie kluczowej wartości jaką jest zdolność załogi do realizacji zadań przedsiębiorstwa oraz podstawowych procesów kształtowania tej zdolności. Wokół tak rozumianych wartości i procesów rozwija się pozostałe czynności i procesy, czynniki (obiekty), instytucje i układy społeczne. Składają się one razem na podsystem zarządzania zasobami ludzkimi w szerszym (klasyczne) i węższym (wyspecjalizowane) ujęciach. Tworzy to teleologiczne i przedmiotowe podstawy do postępu nauki o zasobach ludzkich. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is the cognitive definition and placement of the human resource management domain within social systems, with a particular focus on the enterprise. Approaches taken to date are not sufficiently systematic. This creates a peculiar "jungle of theories" where contributions and fashions reign supreme. The basis for defining the human resource management subsystem is the determination of a key value-the staff's capacity to realize the objectives of the enterprise as well as fundamental processes shaping that capacity. It is around these values and processes that other activities and processes, factors (objects), institutions, and social structures develop. Together, they account for the human resource management subsystem in its broader (classical) and narrower (specialized) sense. This provides the teleological and material foundations for furthering human resource studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. Fitzenz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapital ludzki. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  3. Lundy O., Cowling A. (2001 ), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Witczak H. (2007), Nauka 0 zarządzaniu a nauka o ekonomii, „Współczesne Zarządzanie", nr 3.
  5. Witczak H. (2008a), Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, WN PWN, Warszawa.
  6. Witczak H. (2008b), Problemy naukowe [w:] Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, Sławińska M., Witczak H. (red.), PWE, Warszawa.
  7. Witczak H. (2008c), Zarządzanie zmianą - zmiana zarządzania [w:] Zimniewicz K. (red.), Zmiany w organizacji - przyczyny i konsekwencje, „Zeszyty Naukowe AH w Poznaniu", nr 105, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu