BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowron-Mielnik Beata
Tytuł
Efektywność pracy - próba uporządkowania pojęcia
Work efficiency: An attempt at ordering the concept
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 1, s. 31-43, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Efektywność przedsiębiorstwa, Pomiar efektywności, Efektywność pracy
Human Resources Management (HRM), Enterprise effectiveness, Efficiency measurement, Work effectiveness
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wątpliwości terminologicznych związanych z efektywnością pracy oraz próba ich wyjaśnienia i uporządkowania, mająca służyć jasności dyskusji nad praktycznymi problemami efektywności pracy, takimi jak zarządzanie wynikami pracy czy kształtowanie systemów wysoce efektywnej pracy. W rozważaniach nad efektywnością pracy kluczowe są trzy zagadnienia: co to są efekty pracy i nakłady pracy, jak definiować i szacować efektywność pracy oraz jakie są czynniki wpływające na jej poziom. Istotnym elementem rozważań jest uwzględnienie społecznych aspektów efektywności pracy i ich konsekwencji dla szacowania efektywności pracy. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present terminological concerns connected with work efficiency as well as to attempt to define and classify the issue. It is intended to serve as a clarification in the discussion on the practical aspects of work efficiency, including work outcome measurement and high work efficiency systems. Three issues are of prime importance in discussions on work efficiency: What are work outcomes and inputs? How can work efficiency be defined and evaluated? What factors influence the level of work efficiency? Another important question is how to include the social aspects of work efficiency and their consequences on assessing it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Borkowska S. (2001), Strategia wynagrodzeń. Oficyna Wydawnicza - Dom Wydawniczy ABC, Krakow.
 3. Borkowska S., red. (2007), Systemy wysoce efektywnejpracy, IPiSS, Warszawa.
 4. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 5. Drucker P (1994), Menedżer skuteczny, Czytelnik-Nowoczesność, Warszawa.
 6. Gaugier E., Weber W, red. (1992), Handwörterbuch des Personalwesens, CE. Poeschel, Stuttgart.
 7. Heinen E. (1991), Industriebetriebslehre, Gabler, Wiesbaden.
 8. Jasiński Z., Chomątowska B., Janiak-Rejno I. (2002), Tworzenie warunków w przedsiębiorstwie dla proefektywnościowych zachowań pracowników [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku. Krupski K., Lichtarski J. (red.), „Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", nr 940, Wrocław.
 9. Jasiński Z., red. (1999), Zarządzanie praca. Placet, Warszawa.
 10. Jerzemowska M., red. (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 11. Jędrych E., red. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Krakow.
 12. Kalińska M. (2002), Rozwój systemów mierzenia wyników działań [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku. Krupski R., Eichtarski J. (red.), „Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", nr 940, Wrocław.
 13. Karney J. E. (1998), Człowiek i praca. Wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 14. Listwan T, red. (2005), Słownik zarządzania kadrami, CH. Beck, Warszawa.
 15. Lobos K., (2005), Zasada preferencji zadań mierzalnych, czyli dlaczego organizacje bywają na ogół bardziej trywialne w rzeczywistości niż w teorii, „Przegląd Organizacji", nr 10.
 16. Padzik K. (2002), Leksykon HRM, CH. Beck, Warszawa.
 17. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 18. Pocztowski A., Miś A. (2000), Analiza zasobów ludzkich w organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 19. Rummler G.A., Brache A.P, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 20. Sajkiewicz A. (1981), Ekonomika pracy, PWN, Warszawa.
 21. Sidor-Rządkowska M., (2001), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowniczych. Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 22. Skup M. (2007), Zwrot w motywowaniu pracowników, „Harvard Business Review", No. 47.
 23. Supernat J. (2005), Zarządzanie, Kolonia Limited, Wrocław.
 24. Unger H.-P, Kleinschmidt C. (2006), Bevorder Job macht krank, Kösel-Verlag, München.
 25. Witczak H. (2008), Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Zimniewicz K. (1990), Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa-Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu