BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Maciej
Tytuł
Ewolucja roli menedżera personalnego w przedsiębiorstwie
The evolution of the role of personnel manager in the company
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 1, s. 57-66, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer personalny, Efektywność menedżera, Dział personalny, Planowanie personalne
Personnel manager, Efficiency of manager, Human resources department, Personnel planning
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano zmianę w postrzeganiu znaczenia służb personalnych w przedsiębiorstwie na tle współczesnych trendów zarządzania zasobami ludzkimi. Zaznaczono, że specjaliści personalni muszą pełnić nie pojedyncze, lecz wielorakie role: strategicznego partnera, eksperta administracyjnego, kreatora zaangażowania oraz agenta zmian. Dodatkowo przedstawiono wpływ procesu wirtualizacji pracy na zakres wspomnianych ról. (abstrakt oryginalny)

This paper describes changes in perceiving the importance of personnel services in the company against a backdrop of contemporary trends in human resource management. It stresses the fact that personnel specialists must fill not just a single role, but multiple ones: strategic partner, administrative expert, creator of involvement, and change agent. Moreover, the impact of the virtualization process of work on the scope of the described roles is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Kraków. Barometr HR 2008, Badanie ankietowe przeprowadzone przez Benefactor i GazetaPraca.pl.
 2. Brzozowski M. (2007), Istota organizacji wirtualnej, „Przegląd Organizacji", nr 2.
 3. Brzozowski M. (2005), Koncepcja organizacji wirtualnej i jej zastosowanie w działalności gospodarczej, Rozprawa doktorska niepublikowana, Wydział Zarządzania AE w Poznaniu.
 4. Brzozowski M. (2004), Społeczne konsekwencje wirtualizacji pracy [w:] Społeczne problemy zarżądzania, Zimniewicz K. (red.). .Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu", nr 48.
 5. Caldwell R. (2001 ), Champions, adapters, consultants and synergists: the new change agents in HRM, „Human Resource Management Journal", No. 11 (3).
 6. Cook M. (2003), Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Milles J. (2003), Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 8. Oleksyn T. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kanony, realia kontrowersje, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 9. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 10. Rafaląt I. (2007), Miejsce i rola działu zarządzania zasobami ludzkimi w strukturze organizacyjnej. Wyniki badań empirycznych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 11. (2008) Stan kapitału ludzkiego w Polsce 2008, raport opracowany przez Polskie Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i Szkolę Główną Handlową, Warszawa.
 12. Standen P (2000), Organizational culture and telework [w:] Managing Telework, Daniels K., Lamond D., Standen R (eds.), Business Press, London.
 13. Ulrich D. (1997), Human Resource Champions, Harvard Business School Press, Boston.
 14. Ulrich D., Brockbank W (2006), How HR Adds Value [w:] Business. The Ultimate Resource, A&C Black, London.
 15. Venkatraman N., Henderson J. (1998), Real Strategies for Virtual Organizing, „Sloan Management Review", Vol. 40, No. 1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu