BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrzański Kazimierz
Tytuł
Istota, przesłanki i obszary działań wolontariatu
The essence, circumstances, and areas of volunteer work
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 1, s. 45-56, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie społeczno-gospodarcze, Pobudzanie aktywności, Wolontariat, Organizacje społeczne
Socio-economic planning, Activity stimulation, Volunteering, Social organisations
Abstrakt
Artykuł omawia proces przeobrażeń gospodarki narodowej, wskazuje na jej efekty pozytywne i negatywne, a w dalszej części przybliża specyfikę organizacji niedochodowych i istotę wolontariatu. Podkreśla, że współczesny wolontariat, jako pewna forma kształtowania i stymulowania gotowości do działania jest wyrazem aktywności społecznej. Wskazując na przesłanki rozwoju wolontariatu, dostrzega się w nim narzędzia do łagodzenia i ograniczania negatywnych skutków przemian i towarzyszących im zjawisk utrudniających rozwój gospodarczo-społeczny i cywilizacyjny. W związku z tym rozwój idei wolontariatu winien cechować się ciągłością działania. (abstrakt oryginalny)

This article discusses the process of national economic transformation, pointing out its positive and negative aspects. It goes on to examine the specifics of non-profit organizations and the essence of volunteer work. What is stressed is that modern day volunteer work is a form of shaping and stimulating a readiness to act while simultaneously being an expression of public action. In pointing out the circumstances of the development of volunteer work, it is looked at as a tool for mollifying and limiting the negative effects of transformation as well as the ancillary phenomena that impede economic, social, and civilizational development. It is for this reason that the concept of volunteer work should involve continuity of action. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. (2006) Coraz modniejsza filantropia iv pracy, „Rzeczpospolita" 78, 1-2.04.
 2. Dobrzański K. (1996), Przesłanki formułowania strategii w organizacjach niedochodowych [w:] Mendel T. (red.), Strategie przedsiębiorstw w okresie budowania gospodarki rynkowej', Poznań, AK.
 3. Dobrzański K. (1995), Szanse i zagrożenia organizacje niedochodowych w procesie zmian [w:] JagasJ. (red.), Produktywność pracy - wzrost gospodarczy, Opole, Uniwersytet Opolski.
 4. Grzybowski A. (2000), Non profit, „Wspólnota" 3/51 4, 15.09. Jarosz W (2006), Transformacja tu i teraz [w:] Wygrani i przegrani polskiej transformacji, Jarosz M. (red.), Warszawa, Oficyna Naukowa.
 5. Ochran M., Jordan P (1997), Jak pracować z wolontariuszami, Warszawa.
 6. Sadlowska K. (2003), Nowi ludzie to nowe pomysły, „Rzeczpospolita" 188, z 13.08.
 7. Sargent A. (2004), Marketing w organizacjach non profit, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 8. Siedlecka Z. (2005), Wolontariuszy w Polsce jest coraz więcej, „Gazeta Wyborcza", 6.12
 9. Stacewicz J. (1998), Polityka gospodarcza, Warszawa. Oficyna Wydawnicza AGH.
 10. www.niepelnosprawni.pl
 11. www.wolontariat.ngo.pl z 10 XII 2005.
 12. www.wolontariat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu