BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Latos-Miłkowska Monika
Tytuł
Godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym w przepisach o czasie pracy (work-life balance)
Work-Life Balance in the Provisions on Working Time
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2008, nr 7, s. 8-12
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Czas pracy, Zarządzanie czasem pracy, Rodzina
Labour law, Working time, Working time management, Family
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka godzenia życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi pracowników (work-life balance) spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ustawodawców i przedstawicieli nauki prawa pracy. Autorka omawia prawne rozwiązania w zakresie czasu pracy wspierające godzenie życia zawodowego z obowiązkami rodzicielskimi pracowników. Obowiązujące w polskim prawie pracy regulacje zostały przedstawione na tle rozwiązań, jakie w tym zakresie są wprowadzane w systemach prawnych innych państw Unii Europejskiej. Proponowane przez autorkę postulaty de lege ferenda mają na celu ukazanie dalszych możliwych działań ustawodawcy dostosowujących stan prawny do obecnych standardów międzynarodowych i potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, z poszanowaniem jednakże uzasadnionych interesów pracodawcy. (abstrakt oryginalny)

"Work-life balance" is one of the most significant problems of present labour law. This article presents the working time arrangements facilitating conciliation of work and family responsibilities of employees. The solutions binding in polish labour law are presented in a wide context of regulations introduced in labour law of other European Union countries. Propositions of amendments formulated in the article show directions of possible development of work-life balance in polish labour law, in a way adequate to the needs resulting from current social - economic situation, with respect, however, of justified employers interests. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Eisenberg A., H.E. Murkoff, S.E. Hathaway, Pierwszy rok życia dziecka, Poznań 2002, s. 330, 343.
  2. Hintz A. (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2005, s. 10-20.
  3. Rączka K. (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 652.
  4. Romer M.T., Przerywany czas pracy, „Prawo Przedsiębiorcy" 1998, nr 10, s. 3.
  5. Rycak M., Prawne granice elastycznej regulacji czasu pracy w Polsce, „Monitor Prawa Pracy" 2008, nr 1.
  6. Sanetra W., Niektóre sporne zagadnieniu kodyfikacji prawa pracy (w:) Problemy kodyfikacji prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia społecznego. Referaty na XVI Zjazd Katedr oraz Zakladów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Spolecznych, Gdańsk 2007, s. 35.
  7. Szemplińska E. (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2005, s. 817.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu