BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szerenos Anna
Tytuł
Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz. 2
An Analysis of High-Tech Clusters in Mazovia Region. Part 2
Źródło
Problemy Jakości, 2008, nr 11, s. 37-41, bibliogr. 8 poz., summ.
Słowa kluczowe
Klastry, Koncepcja klastrów, Rozwój przemysłu
Business cluster, Cluster conception, Industry development
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Branże istotne z punktu widzenia rozwoju klastrów na Mazowszu wg UE, [2] Rozmieszczenie sektora high-techw Polsce i na Mazowszu, [3] Czynniki przemawiające za istnieniem i rozwojem klastrów high-tech w Obszarze Metropolitarnym Warszawy, [4] Braki w funkcjonowaniu klastrów high-tech w Obszarze Metropolitarnym Warszawy
Kraj/Region
Mazowsze
Mazowsze
Abstrakt
W niniejszym artykule omówiono potencjalne klastry przemysłowe na Mazowszu na podstawie współczynnika lokalizacji przemysłu. Zaprezentowano klastry high-tech. Skupiono się na branżach ICT (Information and Communication Technology), optoelektronicznej oraz farmaceutycznej. Z przeprowadzonych badań pod kątem rozwoju klastrów wysokotechnologicznych na Mazowszu wynika, że nie można jednoznacznie użyć określenia grona w stosunku do całego sektora wysokich technologii w omawianym regionie.

In the article there are described the main conclusions of research, conducted in 2005 year and in 2007 year in high-tech sector in Mazovia Region. The main object of that research was an analysis of conditions for building and developing high-tech clusters in given region. The author identified the most important concentrations of high-tech branches in Mazovia Region, by means of LQ (location quotient) tool. Besides, in according to methodology OECD, the author analyzed some interactions within three high-tech sectors: ICT, optoelectronic and pharmaceutical. As a result of the research the author points at strengths and weaknesses of analyzed branches and identified quasi-clusters in Warszawski Region: ICT and optoelectronic clusters. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. GUS, Bank Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl
  2. GUS, Wybrane informacje o m.st. Warszawie, www.stat.gov.pl/warsz
  3. den Hertog P., Boosting Innovation - the Cluster Approach, OECD, Paris 1999.
  4. OECD, Science, Technology & Industry Scoreboard 2001 - Towards a knowledge-based economy, Paris 2001.
  5. Szerenos A., Badanie uwarunkowań powstawania i rozwoju klastrów wysokotechnologicznych w woj. mazowieckim, rozprawa doktorska, PW WIP, Warszawa 2005.
  6. Szerenos A., Patron Z., Badanie powstawania i rozwoju klastrów wysokotechnologicznych na przykładzie OPTOKLASTRA na Mazowszu, Zarządzanie Przedsiębiorstwem nr 2/2008.
  7. Wojnicka E., Analiza trendów regionalnych i narodowych w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego, dokumenty przygotowane w ramach RIS MAZOVIA, Warszawa 2007.
  8. www.clusterobservatory.eu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu