BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtkowiak Grzegorz
Tytuł
Zasoby ludzkie w upadłości przedsiębiorstwa
Human resources and company bankruptcy
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 1, s. 67-76, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Upadłość przedsiębiorstwa
Personnel participation in management, Employees in enterprise, Enterprise bankruptcy
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem zarządzania zasobami ludzkimi w słabo rozpoznanym obszarze upadłości przedsiębiorstw. Na podstawie badań studium przypadku wskazano, że pracownicy mogą być ważnym zasobem przedsiębiorstwa i nawet w sytuacji upadłości decydować o możliwości jego przetrwania: restrukturyzacji lub sprzedaży jako zorganizowanego organizmu. (abstrakt oryginalny)

This article tackles the problem of human resource management in company bankruptcy-a poorly researched area. Examining case studies, it indicates that employees may prove an important company resource that, even in cases of bankruptcy, may determine possibilities for company survival thanks to restructuring or sale as an organized organism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bebchuk L.A. (2002), Ex Ante Costs of Violating Absolute Priority in Bankruptcy, „The Journal of Finance" February, vol. LVII No. 1.
 2. Czajka D. (2004), Prawo upadłościowe, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa.
 3. Czajka D. (1999), Przedsiębiorstwo w kryzysie, upadłość lub układ, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa. Przyczyny popadanie przedsiębiorstwa iv kryzys, „Zarządzanie na Świecie", nr 7. Co prowadzi do ruiny przedsiębiorstwa, „Zarządzanie na Świecie", nr 9.
 4. Dorozik L., red. (2006), Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Fitz-enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapital ludzki, Oficyna Ekonomiczna: Dom Wydawniczy ABC", Kraków.
 6. Łupina-Wegener A. (2005), Negatywny wpływ fuzji i przejęć na pracowników [w:] „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 7. Paton R. (1987), Analysis of the experiences of and problems encountered by worker take-overs of companies in difficulty or bankrupt: main report. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 8. Pocztowski A., red. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Pracownicy i firma WW Energy chcą przejąć Glimar, „Gazeta Prawna", 17 maja 07 (nr 95).
 10. Prusak B., red. (2007), Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Dilin, Warszawa.
 11. Rotkiewicz M. (1006), Pracownik a zmiany własnościowe i zakończenie działalności pracodawcy, Oddik, Gdańsk.
 12. Sidor-Rządkowska M. (2003). Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy. Oficyna Ekonomiczna, Krakow.
 13. Slatter S. (1984), Corporate Recovery, a Guide to Turnaround Management, Penguin Group, London.
 14. Staniewski M.W (2007), Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 15. Suszyński C. (2003), Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Zelek A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz", Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu