BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekarczyk Anna
Tytuł
Ocena jakości zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z kapitałem niemieckim w Wielkopolsce
An assessment of the quality of human resource management in companies with German capital in Greater Poland
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 1, s. 83-95, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Jakość zarządzania, Opinia pracowników
Human Resources Management (HRM), Quality of management, Employees' opinion
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach z kapitałem niemieckim w Wielkopolsce dotyczących oceny jakości zarządzania zasobami ludzkimi. Przedsiębiorstwa zostały poddane ocenie w ramach dziewięciu obszarów modelu EFQM - Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością. Do najsłabiej ocenionych aspektów funkcjonowania badanych przedsiębiorstw należy obszar zarządzania zasobami ludzkimi. W badaniu oceniono m.in. rolę i miejsce pracowników w organizacji jako istotnego elementu potencjału firmy, a także subiektywne postrzeganie firm przez pracowników. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the results of research aimed at providing an assessment of the quality of human resource management conducted on companies with German capital in Greater Poland. The companies were subjected to an evaluation based on the nine areas of the European Foundation for Quality Management (EFQM) model. Among the most poorly rated aspects of the functioning of the examined companies is the area of human resource management. The study looked at the role and place of workers in the organization as a significant component of company potential as well as the subjective perception of the company by its employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buchacz T. (2005), Zastosowanie modelu EFQM do doskonalenia organizacji, „Problemy Jakości". Die Grundnkonzepte der Excellence, Nationale Parinerorganisation DGQ-DEC, 1999-2005, EFQM.
  2. Europejska Organizacja ds. Zarządzania Jakością (1993), Kompleksowe zarządzanie jakością -model europejski dla samooceny, Eindhoven.
  3. Gorynia M., red. (2002), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
  4. (2003), Model Doskonałości EFQM, broszura informacyjna, NPO Krajowa Organizacja Partnerska EFQM, Warszawa.
  5. (2003), Ocena doskonałości. Praktyczne wskazówki dotyczące samooceny, broszura informacyjna, NPO Krajowa Organizacja Partnerska EFQM, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu