BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spyt Romualda
Tytuł
Znaczenie formy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i pozarolniczej działalności w systemie ubezpieczeń społecznych
Meaning of the Form of Conducting of Non-Agricultural Activity and Non-Agricultural Business Activity in Social Insurance System
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 1, s. 24-32, przypisy
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Działalność gospodarcza, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Social insurance, Business activity, Supreme Court jurisdiction, Non-agricultural economic activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka przedstawia ewolucję przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczących ubezpieczenia społecznego osób prowadzących pozarolniczą działalność (art. 8 ust. 6). Ewolucję tę wymusił fakt, że brzmienie art. 8 ust. 6 w dacie wejścia z życie ustawy budziło wiele kontrowersji, a to głównie dlatego, że zawarte w nim pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej zostało zdefiniowane przez odesłanie do przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Równolegle z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych funkcjonowała ustawa z 23 grudnia 1998 r. o działalności gospodarczej, zastąpiona potem ustawą z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej. Od 22 sierpnia 2004 r. weszła w życie ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej. Ustawy te nie definiowały jednakowo pojęcia "przedsiębiorcy" i problem pojawiał się wtedy, kiedy przedsiębiorą stawał się podmiot gospodarczy niebędący osobą fizyczną. Dlatego też już na samym początku powstała wątpliwość, czy krąg podmiotów objęty tym przepisem jest tożsamy z tym, którego dotyczyła ustawa z 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin. W szczególności problem dotyczył wspólników spółek osobowych prawa handlowego oraz wspólników spółek cywilnych. Rozwiązania tego problemu dostarczyło orzecznictwo Sądu Najwyższego, przytoczone w artykule. Rozważania autorki dotyczą także identyfikacji osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w formie wolnego zawodu (art. 8 ust. 6 pkt 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) i odróżnienia jej od osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). (abstrakt oryginalny)

This article presents the evolution of the statute from 13th of October 1998 about social insurance system of entities conducting non-agricultural activities and, related to this subject, obstacles referring to the interpretation of a subjective scope of this legal norm. The authoress defines the range of the subjects covered by this insurance with a marked division to the subjects conducting non-agricultural activities and non-agricultural business activity. This distinction is so remarkable because the provisions concerning the social insurance system not always treat these subjects in the same way. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu