BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaśkowski Kazimierz
Tytuł
Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2007 r. na odpowiedzialność pracodawcy za rozwiązanie umowy o pracę
The Influence of the Judgment of the Constitutional Tribunal of 27 November 2007 on the Indemnity for Dissolution of an Employment Contract without Notice
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 2, s. 2-11
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność odszkodowawcza, Obowiązki pracodawcy, Umowa o pracę, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Liability for damages, Employer obligations, Employment contract, Judgement of Constitutional Tribunal
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Trybunał Konstytucyjny
Abstrakt
Autor aprobuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2007 r. wprowadzający "cywilną" odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy za wadliwe rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia. Co do zasady przyjmuje odpowiedzialność kontraktową z art. 471 k.c. Podkreśla, że odmiennie niż w stosowanej do art. 58 k.p. odpowiedzialności za sam skutek w postaci sprzecznego z prawem rozwiązania umowy o pracę przesłanką odpowiedzialności z art. 471 k.c. jest niedołożenie przez pracodawcę należytej staranności przy rozwiązywaniu umowy (art. 472 w związku z art. 355 k.c.). Rozważa także kwestie rozkładu ciężaru dowodu, przyczynienia się pracownika do szkody i odliczenia od odszkodowania korzyści uzyskanych przez pracownika. Przyjmuje, że wyrok Trybunału odnosi się do nieprzedawnionych szkód powstałych przed jego wejściem w życie. Podnosi też sprawę ewentualnych zmian ustawodawczych co do różnych rodzajów odpowiedzialności odszkodowawczych pracodawcy. (abstrakt oryginalny)

The Constitutional Tribunal ruled on 27 November 2007, that the art. 58 of Labour Code, providing a lump sum as an indemnity for dissolution of an employment contract without notice is contrary to the constitutional provisions regarding the social justice (art. 2) and the protection of property (art. 64), if it is understood as excluding a further liability of an employer in accordance with Civil Code. The author shares that view and discusses certain problems of the latter liability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Poznań 2006, s. 89-125.
  2. M. Gersdorf, Otwarte drzwi dla odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wadliwe zwolnienie pracownika - i co dalej?, "Praca i Zabezpieczenie" 2008, nr l, s. II okładki.
  3. B. Nita, "Przegląd Sejmowy" 2002, nr 5, s. 153.
  4. "Państwo i Prawo" 2008, nr 12, s. 126 i n.
  5. Ł. Pisarczyk, Naprawienie szkody poniesionej przez pracownika wskutek wadliwego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę (w:) Prawo pracy a bezrobocie, red. L. Florek, Warszawa 2003.
  6. Ł. Pisarczyk, , Odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 8, s. 18 i n.
  7. "Przegląd Sejmowy" 2002, nr l, s. 121.
  8. J. Stelina. Współdziałanie pracodawcy w indywidualnych sprawach pracowniczych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2008, nr 10, s, 5-6.
  9. J. Trzciński, "Rzeczpospolita" 2001, nr 12, s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu